Az Angol--Amerikai Intézet 2005. április 5-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 3. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 4. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék mb. vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Borbély Judit, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. dr. Boreczky Elemér, egy. adj., a Tanárképző Központ képviseletében
 3. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató
 4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 5. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Az IT elfogadta az amerikanisztika szak tanegységlistájának módosítását: az AMN-380 és AMN-382 60 óra/félévesre bővül és 4 kreditessé válik, az AMN-384 és AMN-386 megszűnik. Az ausztrál program tanegységlistája szintén változik, hogy az ETRbe kódolhatóvá váljon. Ugyanebből az okból át kell gondolnunk a szakkurzusok rendszerét.
 2. A Tanárképző Központ által felügyelt levelező szak két évfolyamát az Intézet végigviszi. A filológiai órák ellátásának lehetőségét egy bizottság vizsgálja meg. Az IT nem látja viszont semmilyen lehetőségét annak, hogy idén szeptemberben újabb csoportot indítson ezen a programon.
 3. Az oktatók minősítését szolgáló kérdőívhez az IT tagjai további szempontokat ajánlottak. Kenyeres János felolvasta Géher Istvánnak és Ferencz Győzőnek a rendszer bevezetését elutasító megjegyzéseit.
 4. Az őszi kurzusok adatait a seas3-on április 15-ig kell megadni. A kurzushirdetéshez fontos, hogy minden szakdolgozati témavezető megadja, hogy mely témákban vállal szakdolgozókat. A határidő után négy nappal ezt még csak kb. 70 tették meg. Mivel a Kar nem tud pontos adatokat adni az idén felveendők létszámáról, a tanszékek 300 új ANN szakossal és 70 AKN szakossal számolnak. A tanári kapacitások elosztásánál gondot okoz a Tanárképző Központ munkatársainak megfogyatkozása.
 5. A Nyelvészeti Tanszék nem fogadja el a Főiskolai Tanszék az utóbbi felosztásáról hozott korábbi döntés módosítására tett javaslatát. Az IT kezdeményezi, hogy a Főiskolai Tanszéket a Kar oszlassa fel, munkatársait a korábbi megállapodás szerint az Intézet többi tanszékéhez delegálva. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a későbbiekben gondoskodunk.
 6. A Tanárképző Központ nevének megváltoztatását jelenleg nem látjük szükségesnek, mert a 2006. szeptemberi átalakulások alkalmasint érinteni fogják a jelenlegi tanszéki szerkezetet.
 7. Emlékeztető: április 7-én, csütörtökön du. f6-kor ünnepeljük az OTDK kiemelkedően szereplő hallgatóinkat. A következő értekezletet április 19-re tervezzük.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Kenyeres János]
az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. április 5.