Az Angol--Amerikai Intézet 2005. március 29-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., a Tanárképző Központ képviseletében
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 4. dr. Boreczky Elemér, egy. adj., a Tanárképző Központ
 5. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató


 1. Az IT tagjai gratuláltak Frank Tibornak és koccintottak abból az alkalomból, hogy Szent-Györgyi Albert díjat kapott.
 2. Az egyetemi tanári kinevezésre való felterjesztések a következő sorrendben történnek: 1. Dávidházi Péter és Kállay Géza, 2. Bollobás Enikő, 3. Heltai Pál.
 3. A docensi kinevezésre való felterjesztések a következő sorrendben történnek: 1. Major Éva, Károly Krisztina, Kenyeres János, Szigetvári Péter; 2. Boreczky Elemér, Csikós Dóra, Marosán Lajos, Szesztay Margit; 3. Borbély Judit, Csölle Anita, Kormos Judit; 4. Dávid Gergely; 5. Farkas Judit; 6. Lojkó Miklós.
 4. Az IT szavazott Ferencz Győzőnek az Anglisztika Tanszék és Uwe Pohlnak a Tanárképző Központ vezetőjévé való kinevezéséről. Mindkét jelöltet egyhangúan támogatta.
 5. A Könyvtárnak a Felsőoktatási Könyvtártámogatási Pályázatból 150e Ft jut, az ebből az összegből az egyes tanszékekre jutó részösszeget Lénárt Zoltán a napokban közli. A kívánságlistákat április 20-ig kéri a Könyvtár.
 6. Kenyeres beszámolt arról, hogy Intézetünk ragyogóan szerepelt a múlt heti OTDK-n, négy első (Cziczelszky Judit/Romeisz Katalin, Csizmadia Balázs, Márkus Andrea, Mihályka Réka), egy második (Vince Máte) és egy harmadik (Battai Tamás Ivor) helyezést, valamint több különdíjat (Csizmadia, Márkus) szereztek hallgatóink. Az érintettek ünneplésére április 7-én, du. f6-kor kerül sor.
 7. A Tanárképző Központ átnézi a jelenleg egyetemi hallgatókra vonatkozó Graduation Guide-ot abból a szempontból, hogy az milyen módosításokkal vonatkozzon a főiskolai hallgatókra.
 8. A tutoriális szemináriumok téma szerinti kódjainak helyes meghirdetéséhez szükség van arra, hogy minden kolléga megadja azon témaköröket, amelyekben a jövőben témavezetést vállal. A tutoriális szemináriumokat érintő kérdésekről a tanszékek saját hatáskörben rendelkeznek.
 9. Frank Tibor kötelező jelleggel bevezetné, hogy az Intézet nyilvántartsa munkatársainak publikációs tevékenységét.
 10. A következő értekezlet jövő kedden lesz.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. március 29.