Az Angol--Amerikai Intézet 2005. március 8-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Boreczky Elemér, egy. adj., a Tanárképző Központ képviseletében
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 5. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 6. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 3. dr. Frank Tibor, egy. tanár, volt intézetigazgató
 4. Varga György, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék volt vezetőjének helyettese
 5. dr. Pohl, Uwe, egy. doc., Tanárképző Központ
 6. dr. Heltai Pál, főisk. tanár, Főiskolai Angol Tanszék


 1. Major Éva lemondása miatt a Tanárképző Központot Boreczky Elemér és Uwe Pohl képviselte. A Központ végleges döntéséig tagjai felváltva lesznek jelen az értekezleteken. Ezt az IT a végleges képviselő kijelölését sürgetve tudomásul vette.
 2. Az IT úgy határozott, hogy az angol egyetemi szak tanegységlistájának módosítását kéri: az ANN-494 törlését, az ANN-492 félévi 15-ről 30 órásra és 1-ről két kreditesre való változtatásával. Az IT megszüntette továbbá az ANN-299-es nyelvizsga előfeltétel voltát a szakdolgozati címbejelentéssel kapcsolatban. Természetesen továbbra is figyelembe vesszük a szakdolgozatok értékelésénél a nyelvi szempontokat is.
 3. Szigetvári átadta az ősszel nappalis kurzusokat hirdető tanszékek vezetőinek a course demand survey eredményeit. Az átlagos részvételi arány kb 36%-os volt: jobb, mint legutóbb, de még mindig nem elég megbízható jóslatokhoz.
 4. Az IT módosította a február 22-én benyújtott anglisztika alapszak akkreditációs dokumentumának néhány részletét. 1) Elfogadta, hogy az bevezetés az irodalomtudományba kurzus a BTK egészében Orosz Magdolna, a bevezetés a nyelvtudományba kurzus pedig Nádasdy Ádám tantárgyfelelőssége alatt fog futni. 2) Igyekszünk összevonni kurzusokat egy tantárggyá. 3) A szakirány 4 kredites kurzusait 3 kreditessé tesszük, a szakmai törzsmodul nyelvi moduljának óráit pedig 60 órásról 30 órásra, 5 kreditesről 3 kreditesre csökkentjük. Az így felszabaduló 13 kredit a szakirány részeként, más tanszékek kínálatának meghatározott köréből vehető fel. 4) A minor szak kínálatából töröljük a minden bölcsész számára kötelező két bevezetés órát. Az így felszabaduló 4 kredit egyikét a záródolgozathoz adjuk, a másik háromért a major szak törzsmoduljának nyelvi moduljából vagy a szakirány angol szakos részéből veendő fel egy kurzus. 5) Szakos specializációt egyet nyújtunk, ehhez minden tanszék felajánl kurzusokat. A leírásokat és módosításokat minél előbb, legkésőbb csütörtökig kérjük.
 5. Az elbocsátások eredményeképp az esti és levelező csoportok veszélybe kerültek. Az egyetemi levelező képzés akkreditációjára egyelőre nem került sor. Ezekre a kérdésekre legközelebb vissza kell térnünk.
 6. A BTK főiskolai tanszékeit a nyárig fel kell oszlatni. Az érintettek ellenérzéseit tudomásul véve sincsen mód arra, hogy a február 8-i értekezleten elfogadott arányokon változtassunk. Az egyes tanszékekre kerülő kollégák személye azonban változhat. Részleges megoldást kínál, hogy a szeptembertől élő új státusz az Amerikanisztika Tanszékre kerüljön, ahonnan így egy főiskolai kolléga a Tanárképző Központra menjen.
 7. Frank Tibor előterjesztése alapján a legközelebbi értekezletig az Intézet tagjai javaslatokat tesznek az oktatói minősítések mikéntjéval kapcsolatban.
 8. Legközelebbi értekezletünket április 5-re tervezzük.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Péter Ágnes]
megbízott intézetigazgató
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. március 8.