Az Angol--Amerikai Intézet 2005. február 15-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Magyarics Tamás, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék mb. vezetője
 5. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 6. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető


 1. Az IT úgy döntött, hogy a nem-kredites amerikanisztika szakosok 2006 utáni kreditizálását formálisan fogja végrehajtani.
 2. A Főiskolai Tanszék munkatársait a következő tanszékek fogadják be: Amerikanisztika Tsz: Bojti Gizella, Lamm Judit, Szabó Helga; Nyelvészeti Tsz: Boldog Gyöngyi, H. Gődény Judit, Kovács János, Ottlik András, Varga György; Alkalmazott Nyelvészeti Tsz: Heltai Pál, N. Tóth Zsuzsa, Papp Nándor, Phil Saltmarsh, Szabó Éva, Thun Éva; Anglisztika Tsz: Farkas Ákos, Gellért Marcell, Hargitai Márta, Velich Andrea. A következő három kolléga közül kettőt az Alk. Nyelv., egyet az Anglisztika Tsz. fogad be: Gázsity Mila, Peter Meikle, Valló Zsuzsa. Kenyeres János megjegyzi, hogy az eredetileg kiszámolt arányokat eltorzította, hogy azon felül az Amerikanisztika tanszék 1, az Alk. Nyelv. 2 fél, a Nyelvészeti pedig egy fél álláshoz jutott.
 3. A minor szakra vonatkozó tervezetet az IT elfogadta. Ezek szerint a minor szak tartalmazza a nyelvórákat az első nyelvizsgáig (inklúzíve), az irodalmi, történelmi, nyelvészeti előadásokat, a négy közül három amerikanisztikai előadást és egy záródolgozatot.
 4. Az 50 kredites specializációs keretben két lehetőséget ajánlunk: 1) ango nyelvű kommunikáció, 2) kommunikáció és kultúra.
 5. Az IT egyetért azzal, hogy az Intézet tanárai által a 2004. őszi félévben kiadott összes érdemjegyet papíron eljuttassuk a Tanulmányi Osztályra. Az ETRbe be nem vitt jegyeket lehetőség szerint megjelöljük.
 6. A következő IT értekezletet március 8-ra tervezzük.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Major Éva]
a Tanárképző Központ mb. vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. február 15.