Az Angol--Amerikai Intézet 2005. február 8-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 7. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 4. dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató


 1. A 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet szerint a nem-kredites hallgatók 2006 nyaráig fejezhetik be régi módon tanulmányaikat. Ezután át kell őket tenni a kredit rendszerbe. A nyelvtanár (AT) szakos hallgatók számára a szak befejezésére ezután már nem lesz mód. Az amerikanisztika (AM) szakosok lehetőségeiről a szakgazda (Amerikanisztika Tanszék) a közeljövőben dönt.
 2. Frank Tibor megkezdte tárgyalásait a leendő BA szak elfogadható (,,anglisztika--amerikanisztika szak'') elnevezéséről.
 3. A minor szak kreditjeit a major szak arányai szerint osztjuk fel, minden illetékes tanszék összeállítja a saját, ide szükségesnek tartott kurzusainak listáját. A minor szakot lezáró szakdolgozatról Szigetvári érdeklődik.
 4. Az IT szavazott az Intézetben 2005. augusztus 31-én lejáró szerződések sorsáról. Az érintettek: adjunktusi szerződések hosszabbítása: dr. Csölle Anita, dr. Dávid Gergely, dr. Károly Krisztina, dr. Kenyeres János, dr. Kormos Judit, dr. Marosán Lajos, dr. Szesztay Margit; tanársegédi szerződés meghosszabbítása: Piniel Katalin; lektori szerződés meghosszabbítása: Anette Bremer; tudományos segédmunkatársi szerződés meghosszabbítása: Szentesi Tímea; nyelvtanári szerződések meghosszabbítása: Árva Valéria, Balajtiné Fischer Andrea, Halápi Magdolna, Hudák Ilona, Kimmel Magdolna, Király Zsolt, Magyarics Péter, Miklósy Katalin, Rádai Péter, Révész Judit, Róna Annamária, Sillár Barbara, Walkó Zsuzsanna. Minden kolléga 8 igen szavazatot kapott, ellenszavazat és tartózkodás nem volt.
 5. A mestertanári címre az IT Asbóth Lászlót javasolja.
 6. A Frank Tibor által a rektor úrhoz címzett levél aláírásától az érintettek tartózkodnak, ezért az IT egyelőre közvetlenül nem érintett tagjai képviselik aláírásukkal az Intézetet.
 7. Az IT döntése értelmében az Intézet óraellátási szükségletének figyelembevételével a Főiskolai Tanszék 18 + 3x1/2 munkatársa a következő tanszékekre kerül: Amerikanisztika Tsz.: 3; Nyelvészeti Tsz.: 4+1/2; Anglisztika Tsz.: 5; Alkalmazott Nyelvészeti Tsz./Tanárképző Központ: 6+2x1/2.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. február 8.