Az Angol--Amerikai Intézet 2005. február 1-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 5. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 6. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 7. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető


 1. Az IT kiosztotta az új BA szak akkreditációjával kapcsolatos feladatokat. A szakért felelősnek Kállay Gézát, a Géher István javaslataira ,,angol nyelv és kultúra'' szakirány felelősének Varga Lászlót, az ,,amerikai nyelv és kultúra'' szakirány felelősének pedig Bollobás Enikőt jelöli az IT. A jövő keddi találkozóig a tanszékek elkészítik tantárgyaik listáit, leírásait. Megnevezik a tantárgyfelelősöket és a további oktatókat. Az érintettek elkészítik az akkreditációs adatlapban található táblázat kitöltésével szakmai önéletrajzukat. A szak előzményeiről Frank Tibor, a tehetséggondozással kapcsolatos elképzeléseinkről Thun Éva, a könyvtári és szamítástechnikai háttérről Deák Nóra, illetve Lénárt Zoltán ír egy-két bekezdést.
 2. Péter Ágnes beszámolt arról, hogy a tavaly sikeresen átvészelt nyugdíjaztatási hullám után idénre újabb, még pusztítóbb intézkedések várhatóak. Az IT megtárgyalta Frank Tibor ezzel kapcsolatban a Rektorhoz írt levelét, amelynek tartalmát magáénak érezve intézeti tanácsi állásfoglalásként továbbítunk.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Kenyeres János]
az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2005. február 1.