Az Angol--Amerikai Intézet 2004. december 14-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 6. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Thun Éva átadta a DETE oktatóinak szakmai kompetenciájáról szóló listát. Ismét vita alakult ki arról, hogy milyen kritériumok alapján kerüljenek a kollégák a régi tanszékekre. Az IT elhatározta, hogy a jelenlegi és a BA tervek alapján, évi 500 hallgatót feltételezve, minden tanszék kiszámolja a kurzusterhelését.
 2. Péter Ágnes beszámolt arról, hogy az elbocsátások miatt veszélybe került kollégák sorsa minden valószínűség szerint megnyugtatóan rendeződik.
 3. Csölle Anita a neve alatt futó estis program tavaszi kurzusaihoz tanárokat kér. Az IT kijelölte a kollégákat.
 4. Kenyeres János elmondta, hogy a tavaszi OTDK konferencia 29 nem ELTÉs dolgozatát Intézetünknek kell elbírálnia.
 5. Deák Nóra elmondta, hogy mivel a Kar vezetése nem reagál a könyvtár személyzetének hiányossága miatti segélykéresre, a könyvtár februártól csak 10 órakor nyit.
 6. Bollobás Enikő és Törkenczy Miklós elmondta, hogy a Kar vezetése az általuk jelzett plágium-ügyekre sem reagál, ezért ezeket a jövőben máshogy kell elintéznünk.
 7. Az IT egyhangúlag elfogadta, hogy az Intézet levelet intézzen Bakonyi Lászlóhoz az ETR bevezetésének visszásságaival kapcsolatban.
 8. A jövő félév első IT értekezletét február 1-jén tartjuk.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Törkenczy Miklós]
a Nyelvészet Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. december 14.