Az Angol--Amerikai Intézet 2004. október 5-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 6. Ócsai Zsófia, hallgatói képviselő
 7. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 8. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 9. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 10. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. PÁ befejezi a felvételi vizsgákkal kapcsolatos beszámolóját. Az IT nem kíván felvételi vizsgát rendezni a kiegészítő szakosok számára, elegendőnek tartja a főiskolai eredményük alapján megállapított pontszámot.
 2. Az IT döntése értelmében a más tanszékhez tartozó kurzust tartó kollégáknak az adott kurzussal kapcsolatosan a kurzus tanszékének vezetője utasításokat adhat. A kurzussal kapcsolatos infrastruktúrát viszont a kolléga saját tanszéke biztosítja (hiszen a ,,finanszírozás'' nem a hallgatók, hanem az oktatók száma alapján történik).
 3. A tantárgy-felmentéseket és -befogadásokat szakmailag véleményezni ezentúl nem lesz joga bármely, az adott tárgyat tanító oktatónak. Ehelyett minden tanszék kurzusához felelőst nevez meg.
 4. Technikai okok miatt a course demand survey egy nappal tovább tart. Az eredményeket SzP szerdán adja át a tanszékvezetőknek. Ezúttal csak kell/nem kell válaszokat adhattak a hallgatók (szakkurzusok esetén pedig egy számot 0-tól 5-ig). A teljes hallgatói létszámra való kivetítés esetleges, mivel a hallgatóknak csak kb. egy harmada vett részt a felmérésben.
 5. A BA/MA munkálatokkal kapcsolatban: az IT továbbra sem ért egyet a szak ,,anglisztika'' megjelölésével; esetlegesnek és túlzottan specifikusnak találja a lehetséges MA szakok listáját. Az ELTE terveiben egyelőre csak az ,,angol nyelv és irodalom'' MA szak szerepel. A koordinátorok megbeszélésének eredményeivel felvértezve HD kialakítja az Intézet javaslatát, amit egy október 12-én tartandó IT értekezlet vitat meg.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Thun Éva]
a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. október 5.