Az Angol--Amerikai Intézet 2004. szeptember 21-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. Kondella Mihály, hallgatói képviselő
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 8. Ócsai Zsófia, hallgatói képviselő
 9. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 10. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 11. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 12. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Az IT megfogalmazza és elfogadja a Rektornak címzett nyílt levél szövegét. A levelet minden kolléga aláírhatja a tanszékén.
 2. A tanszékek képviselői beszámolnak a félévkezdéssel kapcsolatos nehézségeikről. Az észrevételeket egyesítve az Intézet eljuttatja a Dékánhoz.
 3. PÁ beszámol a szeptember 10-i intézetvezetői értekezletről. Az angol szak felvételéhez emelt szintű, az amerikanisztikához általános érettségi vizsga a feltétel.
 4. Az óraterheléseket kimutató adatlapokat a tanszékek a jövő hétre elkészítik, és eljuttatják a Karnak.
 5. Az angol és amerikanisztika szakot felvenni szándékozókat november 5-én, csütörtökön, 5 órakor fogadjuk az ADS 035-ben.
 6. A januári vizsgaidőszakban, az internetes jelentkezésben résztvevő vizsgák adatait a tanszékek gépre viszik. A TVSz szabta határidő: október 8. Amely vizsgáról nem érkezik adat, azt a vizsgáztató, ill. tanszéke szervezi.
 7. A Bookstation könyvkereskedés október 11--12-én és december 7-én 10 és 16, december 8-án 12 és 17 óra között vásárt tart a könyvtárban. Az Intézet oktatói 10% kedvezményben részesülnek. A könyvtárnak ajándékozandó 10 kötetet PÁ és DN választja ki, de bárki javaslatot tehet. HD felhívja a figyelmet, hogy a jegyzetboltban Longman kiadványok nagy kedvezménnyel vásárolhatók.
 8. Az oktatási dékánhelyettes úr felhívta az Intézet figyelmét, hogy továbbra is sok az indokolatlan eltérés a vizsgalapok és a leckekönyvek között, valamint panaszok érkeztek hozzá egyszemélyes szigorlati ,,bizottságokról''. Kérjük, az érintettek nagyobb körültekintéssel járjanak el.
 9. SzP ismerteti Szaffkó Péter leveleit, melyekből kiderül, hogy a 2006-ban induló BA szakkal kapcsolatos döntéseket a bizottság szeptember 24-én, pénteken, fogja meghozni.
 10. Az IT támogatja, hogy az Amerikanisztika Tanszék vezetését a tanszékvezető távollétében dr. Magyarics Tamás vegye át.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. szeptember 21.