Az Angol--Amerikai Intézet 2004. szeptember 7-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Péter Ágnes, egy. tanár, megbízott intézetigazgató
 8. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 9. dr. Thun Éva, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 10. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető


 1. Az IT elfogadja N. Tóth Zsuzsa javaslatát, hogy a DETE a lemaradó hallgatóit esti képzésének keretein belül lássa el. A tanulmányaikat eddig meg nem kezdett hallgatók az AFN szakhoz csatlakoznak.
 2. Az IT hozzájárul, hogy a megnövekedett terhelése miatt (a Kazinczy utcai könyvek nosztrifikálása, a hallgatók beiratkoztatása) a könyvtár a jövő héten is csak 4 óráig tart nyitva. A könyvtár kéri a DETÉs kollégákat, hogy a náluk levő könyvtári folyóiratokat és könyveket minél előbb vigyék vissza.
 3. Az IT elrendeli, hogy a következő értekezletig minden tanszék gyűjtse össze a helyzetét súlyozan nehezítő problémáit (hallgatói létszám, karok közti kommunikáció hiánya, etc.), amit összeollózva továbbítunk a kari vezetésnek.
 4. Az IT úgy látja, hogy a doktori, esti és levelező programok tanegységlistáit, kurzuskínálatát és hallgatói adatait a meglevő adatbázisainkhoz kell csatolni.
 5. Az IT felhívja a figyelmet, hogy az oktatói-kutatói nyilatkozatot az Intézet minden oktatója és kutatója szeptember 8-ig, szerdáig juttassa el a tanszéki adminisztrációján keresztül az Intézethez.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Major Éva]
a Tanárképző Központ mb. vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. szeptember 7.