Az Angol--Amerikai Intézet 2004. május 11-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 7. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
 9. Halápi Magdolna, nyelvt., a Tanárképző Központ képviselője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Deák Nóra bejelentette, hogy a könyvtár saját fénymásolója felmondta a szolgálatot. Átmeneti megoldásként a könyvtár fénymásolásait az intézeti gépen végzi, majd a többi tanszék fénymásolóján rotálnak.
 2. Az esti és levelező képzések szerkezetét átalakítja az Intézet.
 3. A felvételi vizsgák írásbeli részének felügyeletére (május 18, du. és 19, de.) a tanszékek már kijelölték munkatársaikat. Az írásbeli dolgozatok szétválogatása május 24-én 12 órakor kezdődik, erre öt tanszék (CETT, DEAL, DES, DELG, DETE) három-három (vagy ha van rá mód több) kollégát küld. (A munka hossza attól függ, hányan lesznek ott és milyen intenzitással!) Ugyanilyen létszámú csapatok dolgoznak június 3-án, du. 1 órától. Az írásbelik javítása május 25-én, 9 órától június 2-án, du. 2 óráig tart. A szóbeli vizsgák június 28-án kezdődnek.
 4. A záróvizsgák forgatókönyve bonyolódott: először teszik le az alkalmazott nyelvészetből, ill. módszertanból szakdolgozó jelöltek, utána a külső-, majd a belső kiegészítősök, a többi tanárszakos, végül a nem tanárszakos bölcsészek. A tanárszakosok a záróvizsgájuk után egy másik teremben szakmódszertanból vizsgáznak az Intézet és a PPK szakemberei előtt.
 5. Az Angol Tanárképző Központ új neveként az Angol Nyelvpedagógia Tanszék (és Továbbképző Központ)/Department of English Language Pedagogy elnevezést javasolja. Az ügyben egyelőre nem született döntés.
 6. Péter Ágnes ideiglenes intézetvezetői megbizatását az IT egyhangúlag (9 igen, 0 nem) támogatta.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Géher István]
az Anglisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. május 11.