Jegyzôkönyv az Angol-Amerikai Intézeti Tanács 2004. március 30-i ülésérôl

1. Kállay Géza felolvasta Dékán Úrhoz a könyvtári lopásokkal kapcsolatos levelét, amelyben kifejti, hogy nem a könyvtári dolgozók feladata felügyelni a diákok értékeire.  Egyúttal Deák Nóra bejelentette, hogy figyelmeztetô feliratokat helyeznek el a könyvtárban.

KG levelet intézett Dékán Úrhoz, amelyben annak az álláspontjának ad hangot, miszerint nincs szükség egy központi könyvtári vezetôre, hiszen az intézeti könyvtárak jól ellátják feladatukat az érintett intézetigazgatók irányítása mellett.  Az IT mindkét levelet jóváhagyólag tudomásul vette.

2. A Shakespeare konferencia sikeresen lebonyolódott.  KG keresi a módját, hogy a szervezésben résztvevô kiváló munkát végzô diákok elnyerjék méltó jutalmukat.  Továbbá, köszönetét fejezte ki az ADS gondnokságának is, akik mindent megtettek az épület használhatóságáért.

3. KG bejelentette, hogy a felterjesztéseket továbbította.

4. IT megvitatta az egyes tanszékek BA/MA javaslatait és egy majdnem végleges tervezet jött létre.  KG felkérte a tanszékek vezetôit, hogy a javasolt tanegységlistát juttassák el Holló Dorottyához, hogy kikalkulálhassa az óraterheléseket és az óraszámok alakulását.

5. KG bejelentette: váratlan fejleményként megoldódik a parkolóhely mizéria, mivel a teniszpálya helyén parkolóhelyet létesít a gondnokság.

6. A tanszékvezetôk április 1-ig eljuttatják Asbóth Lászlóhoz a felvételiben résztvevô tanárok névsorát.

7. Holló D. tájékoztatott az új államvizsgarendrôl a tanárszakosok számára.  Ezek szerint a záróvizsgán a PPK kijelölt oktatói is részt vesznek.

8. A DETE kezdeményezze Dékán Úrnál egy teljes állású titkárnô felvételét, mivel jelenleg nincs ilyen beosztású dolgozó, és ezért a megnövekedett intézeti adminisztrációs feladatokhoz sem tudnak hozzájárulni.

9. A lemaradó fôiskolai hallgatók számára ekvivalencia táblázat készül.

Marosán Lajos
jegyzôkönyvvezetô

Major Éva
hitelesítô

Budapest, 2004. március 31.