Az Angol--Amerikai Intézet 2004. március 16-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

  1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
  2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
  3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
  4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
  5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
  6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
  7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
  8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
  9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője


  1. Az IT szavazott Törkenczy Miklós tanszékvezetői pályázatáról. Az eredmény: 8 igen, 1 tartózkodás.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Kállay Géza]
intézetigazgató
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. március 16.