Az Angol--Amerikai Intézet 2004. március 2-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Kállay felhívja a figyelmet, hogy a OTDK-t 2005 márciusában az ELTE szervezi. Dolgozatokat, tanszéki megmérettetés után, 2004. december 3-ig fogadnak.
 2. A BA/MA rendszer körül heves vita alakult ki: lehessen-e BA szinten is specializálódni? A vitát konkrét javaslatok ismeretében folytatjuk.
 3. A személyügyi kérdésekben folytatott szavazás a következő eredménnyel zárult: docensi felterjesztések: Borbély Judit, adj.: 8 igen, 1 tartózkodás; Csikós Dóra, adj.: 9 igen; Csölle Anita, adj.: 8 igen, 1 tartózkodás; Dávid Gergely, adj.: 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás; Farkas Judit, adj.: 7 igen, 2 nem; Károly Krisztina, adj.: 8 igen, 1 tartózkodás; Kenyeres János, adj.: 9 igen; Kormos Judit, adj.: 8 igen, 1 tartózkodás; Lojkó Miklós, adj.: 6 igen, 3 nem; Major Éva, adj.: 9 igen; Marosán Lajos, adj.: 9 igen; Szesztay Margit, adj.: 9 igen; Szigetvári Péter, adj.: 9 igen; adjunktusi felterjesztések: Molnár Miklós, f. adj.: 9 igen; Péteri Éva, ts.: 9 igen; Surányi Balázs, ts.: 8 igen, 1 nem; Szabó Éva, f. ts.: 9 igen; Szabó Helga, f. adj.: 9 igen; tanársegédi szerződés meghosszabbítása: Tartsayné Németh Nóra, ts.: 9 igen; tudományos segédmunkatársi szerződés meghosszabbítása: Szentesi Tímea, tud. smts.: 9 igen.
 4. A course demand survey eredményét Szigetvári átadta az érintett tanszékvezetőknek. A részvétel ezúttal kb. 42%-os volt, ami jobb, mint az ősszel, de még javulhat.
 5. Az IT megállapította a tanítási gyakorlatok előfeltételeit: AN szak: AN-219, AN-299, AN-362, AN-364; AM szak: AM-222, AM-243, AM-263, AT-217; AT szak: AT-217, AT-291, TK-099; AF szak: ATP-501, ATP-511; ANN szak: ANN-219, ANN-259, ANN-299, ANN-464; AMN szak: AMN-429, AMN-449, AMN-469, AMN-417; AFN szak: AFN-291, AFN-317.
 6. Az IT tagjai megütközéssel fogadták és egyöntetűen elutasították a Dékánnak azt a felhívását, hogy a kurzusok előfeltételeinek meglétét az Intézet vizsgálja. Megbízták Szigetvárit, hogy erről levélben értesítse a Dékán Urat.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Bollobás Enikő]
az Amerikanisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. március 2.