Az Angol--Amerikai Intézet 2004. február 17-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. Varga György, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetőjének helyettese
 9. Csizmadia Zsuzsa, hallgatói képviselő
és tanácskozási joggal
 1. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 2. Asbóth László, tud. smts., a felvételik intézeti szervezője


 1. A hallgatókat képviselő Csizmadia Zsuzsával megállapodtunk, hogy a kurzusokhoz tartozó jegyzeteket, kötelező olvasmányokat sokszorosításra ezentúl lehetőleg a könyvtár épületében levő nyomdában hagyják a tanárok.
 2. Kállay ismertette Mang Béla OM államtitkár levelét, amelyben köszönetet mond a CSEFT irományokhoz füzött kommentárokért, jelezve egyúttal, hogy az elképzelések még fognak változni.
 3. A Shakespeare konferencia résztvevői számára az Intézetet bemutató kiállítást rendezünk, ezért kérjük, hogy fontosabb publikációit (nem feltétlenül a legfrissebbeket), mindenki jutassa el az intézeti irodába, március 8-án délig. Aki a művét a kiállítás után a könyvtárnak adományozza, ezt jelezze.
 4. Mivel a szóbeli felvételik közben a vizsgáztatás megoldhatatlan, javasoljuk a Karnak, hogy az ETVSz 50. bek. (4)-gyel szemben a vizsgaidőszak első felének az 1. és 2. hét (máj 24-jún 4), második felének a 3. és 4. hét (jún 7-18) számítson, utóvizsgákat pedig az 5. héten (jún 21-25) tartsunk.
 5. A felvételik megszervezésével az IT Asbóth Lászlót és a Tanárképző Központ, valamint a Főiskolai Tsz. egy-egy később megnevezendő tagját bízza meg. A tanszékeknek március 31-én délig kell Asbóthhoz eljuttatniuk az eljárásban résztvevők listáját. Felmentést kizárólag az Intézet igazgatója adhat.
 6. A 2004 őszi kurzuskínálat alapadatait (kód, cím, tanár, hely, idő) március 22-én délig kell a tanszékeknek összeállítaniuk és Szigetvárihoz eljuttatniuk (ennek módjáról a későbbiekben döntünk). Az angol bölcsész (ANN) keretszám a tavalyi 130 helyett idén 230, ezért az ANN-112 és 142 szemináriumokból kb. öttel, az ANN-102 és 104 szemináriumokból kb. 6-8-cal többet kell indítanunk.
 7. Az IT szavazott az egyetemi tanári kinevezésekről. Némi vita után két jelölt felterjesztését javasolja az intézet, a szavazás a sorrendjükről folyt: hét tag szavazott az 1. Kállay Géza, 2. Dávidházi Péter, egy a fordított sorrend mellett.
 8. Az idén lejáró tanársegédi és adjunktusi szerződésekkel kapcsolatban a március 2-i értekezletre a tanszékek megszavazzák javaslataikat. A különleges helyzetű Főiskolai Tanszék ügyében Kállay levelet ír a Dékánnak, amelyet a következő értekezleten bemutat.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. február 17.