Az Angol--Amerikai Intézet 2004. február 3-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
 10. Kondella Mihály, hallgatói képviselő
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Az IT szavazott Törkenczy Miklós tanszékvezetői megbizatásának meghosszabbításáról: 9 igen, 1 tartózkodás; valamint Nádasdy Ádám felterjesztéséről a Pro Universitate díjra: 10 igen. Major Éva tanszékvezetői megbizatásáról áprilisban szavazunk.
 2. A március 2-i IT értekezletig a tanszékek összeállítják elképzeléseiket a felvételi vizsga nélküli, BA/MA rendszerre való áttérésről.
 3. A Főiskolai Tsz. eljuttatja az idei felvételi eljárásban alkalmazható tagjainak névsorát az Intézethez.
 4. A tanszékek összeállítják igénylistáikat és eljuttatják az Intézethez (az őszihez hasonló módon).
 5. Az illetékes programvezetők elkészítik az esti és levelező tagozatok költségvetéseit és szerződéseit.
 6. A márciusi Shakespeare konferencia miatt Kállay Géza a nappali tagozaton oktatási szünetet rendel el március 18/19-én, csütörtökön és pénteken.
 7. Deák Nóra az Egyetemi állományból átvehető folyóiratok listájával kapcsolatos javaslatokat várja.
 8. Törkenczy Miklós felvetette a tanári parkoló tűrhetetlen állapotát. Ezzel kapcsolatban levelet ír a gondokságnak.
 9. Szigetvári Péter elmondta, hogy mivel megszűnt a hagyományos előjelentkezés, február 9-én, hétfőn, a korábbiaktól eltérően rendes tanítási nap lesz. Az első héten minden szeminárium vezető az órájának legalább az első 15 percében az órája termében kell tartózkodjon a kurzusokra való jelentkezések rögzítése céljából. Órát tartani lehet, de a hallgatók távolmaradása nem számít hiányzásnak.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Marosán Lajos]
kari tanácsi képviselő
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2004. február 3.