Az Angol--Amerikai Intézet 2003. december 9-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Kállay ismertette a BA/MA rendszer néhány újabb részletét. A tervek szerint kisérletileg 2005 őszén lehetne bevezetni a rendszert.
 2. Emlékeztető 1: december 16-án du. 4 órakor kezdődik Graig Dicker előadása a 035-ös teremben, utána bring-your-own állófogadás.
 3. Emlékeztető 2: az új TVSz szerint a szemináriumi jegyeket a vizsgaidőszak első hetének péntekéig (január 9-ig) ki kell osztani.
 4. Emlékeztető 3: kérjük az államvizsgán résztvevő kollégákat, hogy a hallgatók életének ezt a fontos eseményét igyekezzenek minél zavartalanabbá tenni.
 5. Szavazások személyi kérdésekben: Dr. Frank Orsolya (ts., Főiskolai Tanszék) lejáró szerződésének meghosszabbításáról: 0 igen, 8 nem, 0 tartózkodás; a Trefort-díjra való felterjesztésről: jelöltek: Lénárt Zoltán, Hanzséros Mária, Deák Nóra; mivel az Intézetben töltött időt Bollobás Enikő javaslatára szempontként figyelembe veendőnek tekintette a Tanács, csak az első két jelöltről szavazott: Lénártot 5, Hanzsérost 4 tag támogatta. Így a felterjesztések a következő sorrendben történnek: Lénárt 2003, Hanzséros 2004, Deák 2005.
 6. Major közölte, hogy a kérésére adott minisztériumi állásfoglalás szerint angol szakos főiskolai diplomával rendelkező tanárok középiskolákban taníthatnak, érettségi vizsgán résztvehetnek, de érettségi bizottság elnökei nem lehetnek.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Géher István]
az Anglisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. december 9.