Az Angol--Amerikai Intézet 2003. november 25-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. tanár, az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Major beszámol arról, hogy a Világnyelv pályázat keretéből a Tanárképző Központ számítógépekhez jut. Ezért a tanszék lemond a könyvtári pályázatból rá jutó két gépről, amelyek közül az egyiket a Főiskolai Tanszéknek, a másikat intézeti szervernek ajánlják fel.
 2. Kállay megelégedve nyugtázza, hogy a munkaköri leírások rendben elkészültek, azokat összesítve a héten továbbítja a Karnak.
 3. Kállay kéri, hogy a jelenléti íveket minden hónap másodikán a tanszékvezetők aláírásával juttassák el hozzá.
 4. A jövőben az esti képzést a Főiskolai Tanszék, a levelező képzést a Tanárképző Központ végzi. Fontos teendőnek tűnik a külföldi hallgatók toborzása.
 5. Deák beszámol az egyetemi folyoiratrendelések botrányos sorsáról. A kari helyzet egyelőre rendeződni látszik.
 6. A tanszékvezetők értesítik az igazgatót a tanszékünkön lejáró tanársegédi és adjunktusi szerződések sorsáról.
 7. Szigetvári ismerteti a vizsgákra való jelentkezés rendszerét. Kéri, hogy a kivételes esetektől eltekintve minden kolléga csak a listazárás után kinyomtatott listákon szereplő hallgatókat vizsgáztassa. (Kivételes esetek: a hallgató nem angol v. amerikanisztika szakos, stb.)
 8. Az Intézet semmiképpen nem tartja kivitelezhetőnek azt, hogy a kiegészítő szakos hallgatók tanrendje a korabbi főiskolai tanulmányaik függvénye legyen.
 9. Kállay közli, hogy a december 16-án du. 4-kor kezdődő félévzáró fogadáson Craig Dicker (US Embassy Regional Language Officer) tart előadást, utána büfé (abból, amit viszünk).
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[N. Tóth Zsuzsa]
a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. november 25.