Az Angol--Amerikai Intézet 2003. október 28-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 2. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 3. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 4. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 5. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 6. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 7. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. Szigetvári ismertette a tavaszra hirdetendő kurzusokkal kapcsolatos problémákat (hiányzó kurzusok, ütköző időpontok).
 2. Holló felhívta a figyelmet, hogy a vezetőtanárok kis létszáma miatt problémák lesznek a gyakorlótanítással mikorra a mostani nagyobb évfolyamok odaérkeznek.
 3. A Tanács megtárgyalta az új munkaköri leírásokkal kapcsolatos teendőket: a tanszékvezetők feladata az egyes oktatói csoportok általános leírását elkészíteni, a személyre szabott leírások tanszékenként készülnek. Az elkészült leírások megbeszélése a november 4-i értekezleten történik. (November 11-én nem lesz IT értekezlet.)
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Major Éva]
a Tanárképző Központ mb. vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. október 28.