Az Angol--Amerikai Intézet 2003. szeptember 30-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., a Főiskolai Angol Tanszék vezetője
 9. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
és tanácskozási joggal
 1. dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő


 1. A course demand surveyen 485 hallgató vett részt, ez kb. 25%-os részvételi arány. Az egyes kurzusokon való részvételi szándékot jelző adatokat Szigetvári átadta az öt érintett tanszék képviselőjének.
 2. Az értekezlet elfogadta az ANN és AFN tanegységlisták módosítását. Ezek szerint az ANN-111 és ANN-141 bevezető kurzusok nem előfeltételei az irodalmi (211-217), ill. nyelvészeti (241-246) törzskurzusoknak, csak az adott szigorlatnak (219, 259). Az ANN-204, 206 és 208 kurzusok együttes felvételét (és ezáltal tervezhetetlenségét) azáltal szüntetjük meg, hogy a 204 szigorú előfeltétele a 206-nak, ez utóbbi pedig a 208-nak. Az AFN tanegységlista változásait a Major által átadott lista tartalmazza.
 3. Az értekezlet elfogadta a kreditbizottság új névsorát: Bollobás, Holló, Kenyeres, Major, Szigetvári, Törkenczy, Varga.
 4. Az értekezlet elhatározta, hogy a Kar illetékeseinek levelet küldünk az egyes tanszékek aláírási joggal felruházott képviselőiről, akik Bollobás/Magyarics T. (Amer.), Holló/Borbély (Alk.Nyvsz.), Géher/Kenyeres (Angl.), Törkenczy/Szigetvári (Nyvsz.), Major/Király (TanKK), Deák (Könyvtár), Kállay/Szigetvári (Intézet).
 5. Szigetvári elmondta, hogy az új TVSz szerint minimum kettő vizsgaidőpontot kell hirdetnünk, egyet a vizsgaidőszak első felében, egyet a másodikban. Ezt idén -- az épület zárvatartása miatt -- úgy értelmezzük, hogy január 5-16 (C és D hét), ill. január 19-30 (E és F hét) tartunk egy-egy vizsgát. Utó- és javítóvizsgázni az utolsó héten, február 2-6 (G hét) lehet.
 6. Deák előterjesztése alapján az értekezlet 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás arányban elfogadta az FKP pályázaton nyert könyvekre költendő pénz tanszékek közötti elosztását. Eszerint Amer.: 58690Ft, Angl.: 104621Ft, Alk.Nyvsz.: 66345Ft, Nyvsz.: 84207Ft, TanKK: 56138Ft. A könyvlistákat a könyvtár október 20-ig várja.
 7. Az október 14-i értekezletig ismerettségi körében mindenki igyekszik külsős tagokat verbuválni a záróvizsgákra.
 8. Október 1-től a tanszékek jelenléti íveket vezetnek főállású tagjaiknak az egyetemen töltött idejéről.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Törkenczy Miklós]
a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. szeptember 30.