Az Angol--Amerikai Intézet 2003. szeptember 16-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc. (habil.), intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ mb. vezetője
 7. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
 8. dr. Törkenczy Miklós, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék mb. vezetője
 9. dr. Varga György, főisk. adj., a Főiskolai Angol Tanszék vezetőjének helyettese
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. Marosán Lajos, egy. adj., kari tanácsi képviselő
 3. dr. Déri Balázs, egy. doc., oktatási dékánhelyettes
 4. Kóczán András, a dékáni titkárság vezetője
 5. dr. Csölle Anita, egy. adj., a kifutó esti képzés vezetője
 6. Révész Judit, nyelvtanár, az új esti képzés vezetője


 1. Bemutatkozott Dr. Déri Balázs, a kar új oktatási dékánhelyettese és Kóczán András, a dékáni titkárság új vezetője.
 2. Kóczán tervei között szerepel a kari honlap, és általában a kar arculatának nagymértékű javítása. Kállay felajánlotta ehhez a munkához az Intézet támogatását.
 3. Déri 2004 januárjára ígéri az ETR kísérleti bevezetését, többek közt ismertette a Tanulmányi Osztály működésének új vonásait (pl. forgalmasabb időszakokban az angolos előadó kitelepülne az Ajtósi Dürer sori épületbe, ezt a tervezett egyetemi quaestura váltaná majd fel); felhívta a figyelmet arra, hogy a szemináriumi jegyeket a vizsgaidőszak első hetének végéig le kell zárni, hogy a közeljövőben várhatóan ki kell dolgoznunk minden kurzus ,,képzési tervét'' (ez nagyjából megfelel egy részletesebb course description-nek), hogy néhány hétig még módosíthatjuk a tanegységlistákat (beleértve az esti főiskolai képzést). A kiegészítő szakosok nemszakos kötelezettségeiről a kar még nem hozott döntést.
 4. Deák Nóra elmondta, hogy a könyvtárnak három új alkalmazottja van: Bükkszegi Zsolt (raktáros), Bálint Gábor és Hadnagy Erzsébet. Az FKP-2003 pályázaton könyvekre nyert 370e Ft-ot a szokásos módon javasolja elosztani, a pontos összegekről értesíti a tanszékeket. Kéri, hogy a könyvtár intenzív használatát igénylő kurzusokat tartó kollégák olvasmánylistáikat minél előbb adják le a könyvtárba (is).
 5. Minden tanszékről pontosan beérkeztek az őszi eszközigények. Ezeket Kállay továbbítja a Gazdasági Osztályra.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Marosán Lajos]
kari tanácsi képviselő
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. szeptember 16.