Az Angol--Amerikai Intézet 2003. május 13-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ vezetője
 7. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
és tanácskozási joggal
 1. dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetője


 1. A Könyvtárban Deák Nóra bemutatta az EISZ pályázaton nyert számítógépekből kialakított internet termet, ismertette az ELTE gépeiről ingyenesen hozzáférhető adatbázisokat, és megmutatta a Könyvtár új honlapját. Kállay köszönetet mondott az eddigi munkáért.
 2. Vita alakult ki a Németh--Szécsényi--Péteri féle számítógép-pályázaton nyert gépek elhelyezéséről. Kállay összehívja a pályázatot megírókat, hogy tisztázza a helyzetet.
 3. Mivel a bölcsész és tanárképző szakok viszonya alaposan módosult, változtatni kell a felvételikkel kapcsolatos munkák elosztásán is. A Tanárképző Központ ezentúl belefolyik a többi tanszék beosztásába. A tesztek javítását is ,,központosítjuk''. A felvételiken való felügyelet szempontjából a tanszéki arányszámokat az egy-egy tanszéken főállásban levő kollégák alapján állapítjuk meg.
 4. Megállapodtunk, hogy idén az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék kivételesen kettő szakdolgozatot javasolhat az Outstanding Thesis Awardra. Az egyes tanszékek által javasolható szakdolgozatok száma tehát: AlkNy 2, Amer 1, Angl 2, Nyvsz 1, TanKp 2, összesen 8. A javaslatok leadási határideje május 31. A díjakat június 24-én, du. 3 órakor adjuk ünnepélyesen át.
 5. A Tanács szavazott dr. Kállay Géza, doc. habil., intézeti igazgatói pályázatáról. A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. (Jelenléti ív, szavazólapok mellékelve.)
 6. A Tanács a következő kollégákat javasolja felterjeszteni kitüntetésekre és címekre: Apáczai-díj: Géher István; Szent-györgyi-díj: Frank Tibor; doctor et professor honoris causa cím: Donald Wesling.
 7. Az intézeti zárónapra június 24-én, du. 4 órakor kerül sor. Meghívni tervezett előadónk Ruttkay Kálmán, az anglisták doyenje.
 8. A tavaszi félévre több intézeti értekezletet nem tervezünk.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Nádasdy Ádám]
a Nyelvészet Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. május 13.