Az Angol--Amerikai Intézet 2003. április 29-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. Gulyás Zsolt, egy. hallg., az amerikanisztika SzHÉK képviselője
 5. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ vezetője
 8. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetője


 1. A Tanács megvitatta a HÖK javasolta tanárértékelő kérdőívet. Mivel számos alapvető észrevétel és elengedhetetlen módosítási javaslat merült fel, az Intézet felajánlja segítségét a HÖKnek egy újabb, legkorábban a 2003. őszi félévben bevezethető kérdőív összeállításához.
 2. A Tanács áttekintette a hallgatók számítógép-termének ügyét. Mivel a működtetésre a Kar évek óta nem biztosít fedezetet, ennek megoldását a Tanács a HÖKtől kéri a szorgalmi időszak utolsó napjáig. Ha ez nem sikerül, a nyomtatási lehetőséget a teremben megszüntetjük. Felmerült a féléves bérlet bevezetésének lehetősége, ennek megvalósíthatóságát vizsgáljuk.
 3. A Tanács szavazott dr. Major Éva tanszékvezetői megbízásának meghosszabításáról. Az eredmény: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.
 4. Kállay és Major elmondta, hogy a Kari Tanács Kállay és Marosán erőfeszítései ellenére a tavaly erősen kifogásolt Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szövegéhez igen hasonló tervezetet fogadott el.
 5. Szigetvári ismertette a vizsgákra való jelenkezés, valamint a kurzusokra való előjelentkezés internetre terelésének jelenlegi állását (az előbbi rendszer már működik, az utóbbi néhány héten belül elindul). Az ETR bevezetésével kapcsolatos tanterv-módosításokra az illetékes tanszékvezetőktől előzetes felhatalmazást kapott.
 6. Kállay elmondta, hogy az International Programme in the Humanities meghirdetése nagyobb anyagi befektetést igényel, amelynek fedezésére kapott ígéreteket.
 7. A május 13-i IT értekezlet a Könyvtárban kezdődik, az EISZ pályázaton nyert számítógépek átadási ünnepségével.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. április 29.