Az Angol--Amerikai Intézet 2003. március 18-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ vezetője
 7. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
 8. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
és tanácskozási joggal
 1. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 2. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetője


 1. Az Intézeti Tanács szavazott Boreczky Elemér egyetemi adjunktussá való kinevezésével kapcsolatban. A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. (Jelenléti ív, szavazócédulák mellékelve.)
 2. Az Intézeti Tanács jóváhagyólag tudomásul vette az esti képzésnek, valamint a pedagógus továbbképző programoknak a Tanárképző Központ által kidolgozott programjait.
 3. Az Intézeti Tanács jóváhagyólag tudomásul vette a szeptember 1-től az Intézethez tartozó TFK Angol Tsz. új angol nevét, amely ,,Department of English for Teacher Education (DETE)''. A szak angol nevének nem fogadta el a ,,BA in English ...'' megnevezést, ehelyett a eddigi BTK szak új nevét: ,,BEd in English Language & Literature'' fogjuk használni a TFK-s szak megnevezésére is. A főiskolai rangok fordítási nehézségei kapcsán a Tanács úgy döntött, hogy a rangokat ezentúl az angol nyelvű Katalógusban is magyarul közöljük.
 4. Az Intézeti Tanács egyhangúlag elfogadta az SzMSz-ben az új tanszék csatlakozása miatt szükségessé vált módosításokat, valamint a 4.3.8 szakasz csekély módosítását és a 3 és 7.2 (az ún. szakos tanácsadókról rendelkező) szakaszok törlését.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Bollobás Enikő]
az Amerikanisztika Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. március 18.