Az Angol--Amerikai Intézet 2003. március 4-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. dr. Géher István, egy. doc., az Anglisztika Tanszék vezetője
 4. Gulyás Zsolt, egy. hallg., az amerikanisztika SzHÉK képviselője
 5. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 6. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ vezetője
 8. Molnár Eszter, egy. hallg., az angol SzHÉK képviselője
 9. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
 10. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
és tanácskozási joggal
 1. dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 2. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
 3. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetője


 1. Bollobás Enikő beszámolt róla, hogy az adományozó szeretné a Könyvtár amerikai gyűjteményét szabadpolcon látni; ehhez a Könyvtár átalakítása szükséges (pl. a galéria beépítése, vagy a polcok megmagasítása); a tervet az Intézet támogatja, a lehetőségeket az Amerikanisztika Tanszék foglalja össze
 2. Kállay Géza üdvözli a HASnak az Intézetben a héten megrendezendő nagy jelentőségű konferenciáját
 3. az értekezlet résztvevői külföldi hallgatók számára indítandó programokról tárgyalt; az ötletet napirenden tartjuk
 4. Szigetvári Péter röviden ismertette az Egységes Tanulmányi Renszer bevezetésének hírét és néhany részletét; a vonatkozó dokumentumokat megjelentetjük az intézeti honlapon
 5. a tanszékvezetők véleményezték a SEAS MA Graduation Guide kéziratát; a kiegészítő szakosok ezentúl írhatják szakdolgozatukat metodológiából, de a főiskolai szakdolgozatuk egy példányát a témavezetőjüknek a szakdolgozat írásának idejére át kell adniuk
 6. az Intézeti Tanács résztvevői szavaztak Kállay Géza egyetemi tanári kinevezésének felterjesztéséről; a szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. március 4.