Az Angol--Amerikai Intézet 2003. február 4-i értekezletének jegyzőkönyve

Jelen vannak:

 1. dr. Bollobás Enikő, egy. doc., az Amerikanisztika Tanszék vezetője
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője
 3. Gulyás Zsolt, egy. hallg., az amerikanisztika SzHÉK képviselője
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék vezetője
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., intézetigazgató
 6. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tanszék vezetőjének helyettese
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképző Központ vezetője
 8. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tanszék vezetője
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., intézetigazgató-helyettes
és tanácskozási joggal
 1. dr. N. Tóth Zsuzsa, főisk. doc., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetője
 2. dr. Varga György, főisk. adj., az ELTE TFK Angol Tanszék vezetőjének helyettese


 1. Az őszi félév kurzusleírásait március 10-ig kell leadni. Ezúttal magyarul is! Kitöltendő sablont Szigetvári a napokban eljuttat minden tanszékre.
 2. Az intézeti kreditfelelős Szigetvári Péter. A kreditbizottság tagjai: Bollobás Enikő, Holló Dorottya, Kenyeres János, Major Éva, Nádasdy Ádám, Varga György.
 3. A Tanács úgy határozott, hogy csalás esetén a diákot az adott tárgyból meg kell buktatni (kollokviumi, vagy plágium esetén gyakorlati jegyként elégtelent kell adni). Ha az illető tanár az ügy súlyosságára való tekintettel további intézkedést tart megfelelőnek a Fegyelmi Bizottsághoz (Bábosik István) fordulhat. Az Intézetnek nincs fegyelmi jogköre.
 4. A Tanács úgy határozott, hogy a technikus ezentúl heti minimum fél órában álljon egy-egy tanszék és a könyvtár rendelkezésére. A diákok számítógép-termének ellátását másodlagosnak tekintjük, hiszen ez nem intézeti feladat. A munkák nyomon követésére bevezetjünk egy informális munkalapot, amelyen a tanszékek kérhetik egy-egy feladat elvégzését a technikustól. (A Tanárképző Központ idővel kiszállna a technikus fizetésének támogatásából, hisz nekik saját technikusuk van.)
 5. Az esti tagozat újabb évfolyamainak felelőse Révész Judit és Major Éva. Egyeztetés szükséges a szeptembertől az intézethez tartózó Angol Nyelv és Irodalom Főiskolai Tanszék (Kazinczy utca) esti tagozatához való viszonyról.
 6. Kállay beszámolt a Trefort kerti épület állapotáról. Véleménye szerint nagymértékű belső átalakítások szükségesek, hogy az épület az Intézet számára használhatóvá váljon.
 7. A Graduation Guide kéziratát március 1-én zárjuk. A tanszékek addig közölhetik a szakdolgozatokkal kapcsolatos elvárásaikat.
 
 
[Szigetvári Péter]
intézetigazgató-helyettes
jegyzőkönyv-vezető
[Nádasdy Ádám]
a Nyelvészet Tanszék vezetője
a jegyzőkönyv hiteléül

Budapest, 2003. február 4.