Jegyzôkönyv az Angol--Amerikai Intézet 2002. december 10-i értekezletérôl

Jelen vannak:
 1. dr. Bollobás Enikô, egy. doc., az Amerikanisztika Tsz. vezetôje,
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetôje,
 3. dr. Géher István, egy. doc., az Anglisztika Tsz. vezetôje,
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., mb. intézetigazgató,
 6. Lénárt Zoltán, mûszaki vezetô,
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképzô Központ mb. vezetôje,
 8. Molnár Eszter, egy. hallg.,
 9. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 10. Somlói Anita, egy. hallg.,
 11. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., igazgató-helyettes,
és tanácskozási joggal dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 1. Hollósi István fizetésemelés-kérési ügye kapcsán felmerül az Intézet egyre ellehetetlenülô anyagi és infrastrukturális helyzete. Javaslatként elfogadja a Tanács, hogy (a) az Intézet kérjen az Ajtósi Dürer sori kampusz számára két közalkalmazotti státusban levô technikust és (b) a tanszékek, illetve Kállay és Frank mérjék fel a Trefort kertbe való költözés elônyeit és hátrányait, hogy az elôbbiek túlsúlya esetén a költözést a lehetséges fórumokon szorgalmazzuk.
 2. A személyügyi feladatokkal kapcsolatos tanszéki felterjesztésrôl a szavazás a következô eredménnyel zárult: A szavazatszámláló bizottság tagjai Bollobás Enikô és Molnár Eszter voltak.
 3. Az elôfeltételekkel kapcsolatban a Tanács megszûntette azt, hogy a 299-es nyelvi szigorlat az összes ANN szakos szakkurzus elôfeltétele legyen. A szakképzés irányainak tehát a következô elôfeltételei lesznek: A tanári diplomához szükséges módszertani kurzusok esetében:
  anglisztika (310--329) irodalom szigorlat (219), Anglia története 2 (223)
  nyelvészet (340--359) nyelvészet szigorlat (259)
  alkalmazott nyelvészet (360--369) alk. nyelv. vizsga (261), nyelvi alapvizsga (299)
  kanadisztika (371--372) USA története (233), amerikai irodalom 2 (235)
  ausztralisztika (373--374) irodalom szigorlat (219), Anglia története 2 (223)
  irlandisztika (375--376) irodalom szigorlat (219), Anglia története 2 (223)
  britannisztika (377--378) irodalom szigorlat (219), Anglia története 2 (223)
  medievisztika (379--380) nyelvtörténet vizsga (251), Anglia története 1 (221)
  módszertan (460--469) alk. nyelv. vizsga (261), nyelvi alapvizsga (299)
 4. Emlékeztetôk: az évzáró intézeti esemény Szegedy-Maszák Mihály december 17-i elôadása (du. 3) és az azt követô állófogadás; a következô intézeti tanácsi értekezlet idôpontja 2003. február 4. (9 óra).

[Szigetvári Péter]
igazgatóhelyettes

A jegyzôkönyv hiteléül:
[Géher István]
az Anglisztika Tanszék vezetôje