Jegyzôkönyv az Angol--Amerikai Intézet 2002. november 12-i értekezletérôl

Jelen vannak:
 1. dr. Bollobás Enikô, egy. doc., az Amerikanisztika Tsz. vezetôje,
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetôje,
 3. dr. Géher István, egy. doc., az Anglisztika Tsz. vezetôje,
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., mb. intézetigazgató,
 6. Lénárt Zoltán, mûszaki vezetô,
 7. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképzô Központ mb. vezetôje,
 8. Molnár Eszter, egy. hallg.,
 9. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 10. Somlói Anita, egy. hallg.,
 11. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., igazgatóhelyettes,
és tanácskozási joggal dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 1. Az értekezlet résztvevôi megvitatták az esti képzés folytatásának lehetôségét azután, hogy a Kar az erre kapott pénzt elvonta. Az érintettek november 17-én (vasárnap) estig eljuttatják észrevételeiket Kállay Gézához, aki ezeket az intézeti tanács tagjainak szétküldve megszavaztatja ôket.
 2. Az akkreditációval kapcsolatban megállapították, hogy csak két adag dokumentációt kell készíteniük (az Amerikanisztika Tsz.-nek az amerikanisztika, az intézetigazgató helyettesének az ,,angol'' szakról). Ennek határideje -- Torzsa Judit -- tájékoztatása szerint december 1.
 3. Az Egri Péterre emlékezô összejövetel valószínû idôpontja november 28., csütörtök du. 4 óra, helyszíne a kari tanácsterem (MUK). Az esemény megszervezéséért Kállay Géza a felelôs.
 4. Holló Dorottya felvetette, hogy az intézet kari tanácsbeli képviselôi hassanak oda, hogy a nyelvi vizsgákat a készülô TVSz külön kezelje, különösen abban a tekintetben, hogy ezekbôl ne legyen kötelezô egy vizsgaidôszakban kettôt hirdetni.
 5. Az intézeti tanács kéri a hallgatóságot, hogy az intézeti számítógép-terem felügyeletét tegye a jelenleginél rendszeresebbé további teremfelügyelôk toborzásával.
 6. Az értekezlet elfogadta, hogy az 2003. február 6-án, csütörtökön, du. 4 órakor kezdôdô, az intézményt a felvételizendôknek bemutató nyílt nap köré egy ún. Open Day szervezôdjön, amelyen a sorszámosztás mellett könyvvásár is zajlana. Ezen a napon a tavaszi félévben kurzust hirdetô kollégák fogadóórát tarthatnak, amelyen ismertethetik kurzusaikat.
 7. A tavaszi félév elsô intézeti tanácsi értekezletének idôpontja: 2003. február 4., de. 9 óra.

[Szigetvári Péter]
igazgatóhelyettes

A jegyzôkönyv hiteléül:
[Nádasdy Ádám]
a Nyelvészeti Tanszék vezetôje

Budapest, 2002. november 12.