Jegyzôkönyv az Angol--Amerikai Intézet 2002. október 15-i értekezletérôl

Jelen vannak:
 1. dr. Bollobás Enikô, egy. doc., az Amerikanisztika Tsz. vezetôje,
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetôje,
 3. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 4. dr. Kállay Géza, egy. doc., mb. intézetigazgató,
 5. dr. Kenyeres János, egy. adj., az Anglisztika Tsz. vezetôjének képviseletében,
 6. dr. Major Éva, egy. adj., a Tanárképzô Központ mb. vezetôje,
 7. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 8. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., igazgatóhelyettes,
és tanácskozási joggal dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 1. Az értekezlet résztvevôi megvitatták és elfogadták az Angol nyelv és irodalom szak módosított tanegység listáját (TEL) (ld. melléklet). Ebben nem szerepelnek az ANN--3- kódú amerikanisztikai szakkurzusok, ezeket vagy saját, vagy az Amerikanisztika Tanszék kínálatából hirdeti meg az Anglisztika és a Nyelvészet Tanszék a saját kódjaik alatt (ANN--31-, -32-, ill. -34-, -35-). Szerepel viszont az (1c) megjegyzés, amely az elôadás jellegû kurzusokkal szerezhetô kreditek számát maximálja. A módosított TELt az Alkalmazott Nyelvészet Tanszék az ANN--36- kódú kurzusok elôfeltételeinek áttekintése után hagyja jóvá. Az értekezlet résztvevôi elfogadták, hogy az Intézet programmjainak kurzusai szakirányú képzésként legyenek végezhetôk. Ehhez ezeknek is ANN-es kódokat kell kapniuk.
 2. Az értekezlet résztvevôi áttekintették az új szakzáróvizsga-tételeket. Elhatározták, hogy az eddig 31, 32, 33 és 34 sorszámmal futó tételsorok helyett az Anglisztika tanszék létrehoz egyetlen, az amerikai irodalommal foglalkozó tételsort; a Tanárképzô Központ átdolgozza az amerikanisztika szakosok metodológia tételeit. Továbbra is hiányzik a 73-as számú irlandisztikai tételsor. Nádasdy Ádám javaslatára úgy döntött az értekezlet, hogy az új tételsorok csak azokra vonatkoznak, akiknek a szakdolgozati címbejelentô lapját a tanszék 2002. októbere után fogadja be. Akiknek 2002. október 15-e vagy az elôtt fogadták be szakdolgozati címbejelentô lapját (és ennek megfelelôen a korábbi tételsorok közül jelöltek ki záróvizsgatételsort), azokra a régi tételsorok vonatkoznak.
 3. Az értekezlet résztvevôi jóváhagyták, hogy az Intézet a továbbiakban három angol nyelvû kiadványt gondozzon. Ezek
  1. SEAS Study Guide, amely az Intézetrôl szóló általános információk tárháza, ideértve a vizsgákkal, szigorlatokkal, elôjelentkezéssel stb. kapcsolatos tudnivalókat és amelyet az Intézet hallgatói egyetemi karrierjük kezdetén vásárolnak meg.
  2. SEAS Course Catalogue, amely félévente jelenik meg, és csak az adott félévben indított kurzusok adatait, valamint az abban a félévben órát adó tanárok adatait tartalmazza.
  3. SEAS MA Graduation Guide, amely az angol nyelv és irodalom, valamint az amerikanisztika szakos hallgatók szakdolgozatával és szakzáróvizsgájával kapcsolatos tudnivalók tárháza.
 4. Az értekezlet résztvevôi megismerték és nem ellenezték egy minden félév elején megtartandó Nyílt Nap szándékát, amelynek programja kurzusismertetésekbôl, könyvvásárból, sorszámosztásból állna.
 5. A következô intézeti értekezlet idôpontja november 12.

[Szigetvári Péter]
igazgatóhelyettes

A jegyzôkönyv hiteléül:

[Holló Dorottya]
az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetôje

Budapest, 2002. október 15.