Jegyzôkönyv az Angol--Amerikai Intézet 2002. október 1-i értekezletérôl

Jelen vannak:
 1. dr. Bollobás Enikô, egy. doc., az Amerikanisztika Tsz. vezetôje,
 2. Deák Nóra, a Könyvtár vezetôje,
 3. dr. Géher István, egy. doc., az Anglisztika Tsz. vezetôje,
 4. dr. Holló Dorottya, egy. doc., az Alkalmazott Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 5. dr. Kállay Géza, egy. doc., mb. intézetigazgató,
 6. Lénárt Zoltán, mûszaki vezetô,
 7. dr. Major Éva, egy. adj., az Angol Tanárképzô Központ mb. vezetôje,
 8. dr. Nádasdy Ádám, egy. doc., a Nyelvészet Tsz. vezetôje,
 9. dr. Szigetvári Péter, egy. adj., igazgatóhelyettes,
 10. Molnár Eszter, egy. hallg.,
 11. Somlói Anita, egy. hallg.,
és tanácskozási joggal dr. Frank Tibor, prof., volt intézetigazgató
 1. Az értekezlet résztvevôi egyhangúlag támogatták dr. Frank Tibor felterjesztését a Szent-Györgyi Albert-díjra.
 2. Az értekezlet résztvevôi megvitatták és elfogadták Szigetvári Péter javaslatát, hogy a tanegységlista módosítását kérje az Intézet. Eszerint a kreditrendszerben haladóknak hirdetendô heti 4 órás, ún. dupla szakkurzusok helyett továbbra is lehetôség lesz heti 2 órás, szimpla szakkurzusok meghirdetésére. A szimpla szakkollégium 3, a dupla 6 kredit értékû, a szimpla szakszeminárium 2, a dupla 4 kredit értékû lesz. A TO-val tisztázandó, hogy milyen módon tudjuk a kétfajta kurzust egyszerre a tanegységlistára tenni.
 3. Az értekezlet résztvevôi megvitatták és nem támogatták (2 igen szavazat ellenében) Szigetvári Péternek azt a javaslatát, hogy a kreditrendszer miatt megkétszerezôdött hosszúságú törzsképzési elôadások hosszát (45--90 perc) az elôadó szabja meg, és azt az Intézet a kurzus meghirdetésekor közölje.

[Szigetvári Péter]
igazgatóhelyettes

A jegyzôkönyv hiteléül:

[Deák Nóra]
a Könyvtár vezetôje

Budapest, 2002. október 1.