Jegyzőkönyv az Angol-Amerikai Intézet 2002. szeptember 3-i értekezletéről


Jelen vannak:

Dr. Bollobás Enikő, egyetemi docens, az Amerikanisztika Tanszék vezetője;

Dr. Géher István, egyetemi docens, az Anglisztika Tanszék vezetője;

Dr. Holló Dorottya, egyetemi docens, az Alkalmazott Nyelvészet tanszék vezetője;

Dr. Kállay Géza egyetemi docens, mb. intézetigazgató;

Kutasi Zsuzsanna, a Könyvtár képvisletében;

Lénárt Zoltán, műszaki vezető;

Dr. Major Éva, egyetemi adjunktus, az Angol tanárképző Központ mb. vezetője;

Dr. Nádasdy Ádám, egyetemi docens, az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője;

Dr. Szigetvári Péter, egyetemi adjunktus, igazgatóhelyettes


Molnár Eszter egyetemi hallgató,

Somlói Anita egyetemi hallgató és

Varga Emese egyetemi hallgató, a SzHÉK képviseletében,


és tanácskozási joggal Dr. Frank Tibor professzor, volt intézet-igazgató

 1. Bemutatkozott az új igazgató, Kállay Géza és az új igazgatóhelyettes, Szigetvári Péter

 2. Kállay Géza ismertette a felvételi tapasztalatait és tájékoztatta az egybegyűlteket a jövő évi várható nehézségekről. Már februárban meg kell egyezni a májusi terem-felügyeleti beosztásról és arról, kik tartoznak majd a felvételi dolgozatokat javítók és kik a szóbeliztetők csapatába, mert a tavalyinál sokkal több felvételi dolgozat várható.

 3. Az új formájú (elsősorban weben elérhető) Course Description Catalogue-gal kapcsolatban megegyeztünk, hogy amennyiben a Tanszékeknek van önálló web-oldaluk, akkor a tanszéki hirdetőtáblákon kívül erre is bejegyzik a félév elején felmerülő változásokat, és a bejegyzéssel párhuzamosan mindenképpen értesítik a változásokról Lénárt Zoltánt is, aki az intézeti, központi kurzuskatalógust gondozza. Fontos, hogy ellentmondó információk ne keringjenek.

 4. Szeptember 5-én, 3 órakor köszöntjük az elsősöket, ennek megbeszéltük a "koreográfiáját". A köszöntő nyelve magyar lesz, de a diákképviselők külön teremben tájékoztatják a külföldi hallgatókat.

 5. Megállapodtunk, hogy a tavaszi félév kurzusainak leadási határideje az igazgatósági titkárságon Szigetvári Péternek október 15, kedd 12 óra (egyébként intézetvezetői értekezlet-nap), és abban is, hogy változatlanul kérjük a legfontosabb adatokon kívül (óra címe, időpontja, helye, tanár neve) a kurzus minél bővebb leírását, a hallgatók minél részletesebb tájékoztatása érdekében a jegyszerzés követelményeivel, a kurzus minél részletesebb tematikájával és a kötelező olvasmányok listájával.

 6. Mivel a Course Description Catalogue-ban immár a szakzárási rend és az államvizsgatételek nem szereplenek, külön kiadvány készül, mely az államvizsgázni kívánó hallgatók rendelkezésére kell, hogy álljon legkésőbb október elején. Megállapodtunk, hogy minden Tanszék felülvizsgálja a kompetenciájába tartozó államvizsga-témaköröket és legalább 12 "tételből" álló kérdéssorozatot állít össze minden egyes témaköri blokk számára. Ennek határideje, floppyn és nyomtatott formában, szeptember 17, a következő intézetvezetői értekezlet (Szigetvári Péternek).

 7. Azoknak a kollegáknak, akik idén tanítanak először, egy kis fogadást tartunk az intézetvezetői szobában szeptember 24-én, kedden, 3 órakor. Megállapodtunk, hogy a Tanszékvezetők ezen "új" kollégák névsorát szeptember 13-ig, péntek 12 óráig leadják Dávid Beatrixnél, hogy a meghívókat kiküldhessük. Az ünnepségre szeretettel várjuk a tanszékvezetőket is.

 8. Az intézetvezetői értekezlet az elektromos riasztó igazgatósági irodára való szerelését leszavazta. Ilyen riasztó tehát nem lesz.

 9. Megállapodtunk, hogy a Tanszékek belső telefonkönyveiket, illetve címlistáikat felfrissítik és leadják Dávid Beatrixnek, aki a végső változatot elkészíti, majd ez visszakerül a Tanszékekhez is. A friss adatokat kéjük szépen szeptember 18, szerda, 12 óráig.

 10. A Könyvtár igen pontos beszámolójából kiderült, hogy a nagy esőzések idején a Könyvtár alagsorában sajnos mintegy 700 kötet elázott, és ezért ezeket leselejtezni kényszerültek. Megállapításra került, hogy a Könyvtár a könyveket szakszerűen tárolta, mulasztás nem terheli. Kállay Géza vállalta, hogy alapítványokhoz, illetve követségekhez fordulva igyekszik adományokat gyűjteni a megsemmisült állomány pótlására.

 11. Kállay Géza kiosztotta az első pályázati értesítést, mely a Pro Renovanda Alapítvány "Vendégprofesszorok Magyarországon" c. pályázata. Mivel a Kar rangsorolt anyagokat kér szeptember 25-ig, úgy állapodtunk meg, hogy a belső intézeti határidő szeptember 23, hétfő 12 óra. A mindenki egyetértésével rangsorolt pályázatokat az Intézet továbbítja.


Mindent nagyon köszönök!


(Kállay Géza)

mb. ig.


A jegyzőkönyv hiteléül még:(Dr. Nádasdy Ádám)

egyetemi docens,

az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője