Kedves Kollégáim,

Újabb veszteségünk van: elhunyt Valló Zsuzsanna kolléganőnk, az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék volt főiskolai docense. Első diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 1972-ben szerezte meg, majd nyelvtanáraként dolgozott a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, később az ELTE Tanárképző Főiskolai karán.

1990-ben ösztöndíjat kapott a British Council-tól, és 14 hónapot Angliában töltött a Londoni Thames Valley Egyetemen, ahol megírta és sikeresen megvédte M.A. diplomáját. Disszertációja a kultúra-tanítás új megközelítéséről szólt ('Reading across Cultures'). Hazatérve az ELTE BTK Angol Tanszékén folytatta munkáját, több tárgyat, pl. módszertant, angol készségfejlesztő olvasást és írást, illetve a fordítástudomány elméletét és gyakorlatát tanította.

1997-től 2000-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem esztétika szakán folytatott PhD tanulmányokat. Kutatási témája elsősorban a szövegek kulturális identitása, illetve az ezzel kapcsolatos fordítási problémák vizsgálata volt. PhD disszertációjában (2000) a Harold Pinter-színművek kultúra-specifikus utalásainak magyar fordításával foglalkozott.

Az ELTE Angol–Amerikai Intézetében folytatott munkája mellett drámafordítás kurzusokat tartott az ELTE BTK magyar irodalom tanszékén, posztgraduális kurzusokat a Miskolci Tudományegyetem fordító- és tolmács-szakán, valamint szövegkohézió és olvasásértés órákat az ELTE Fordító és Tolmácsképző központjában. A tanítás mellett sokat fordított is (filmforgatókönyvek, tudományos munkák, regények stb.).

Kolléganőnk búcsúztatása vasárnap, augusztus 30-án, délelőtt 11 órakor lesz a Kozma utcai zsidó temetőben (X. Kozma utca 6.).

Sokoldalú, derűs és segítőkész egyéniségének emlékét megőrizzük.

Frank Tibor


2009. augusztus 26.