NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

Fieszta 2007
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=86&t=750
Page 1 of 1

Author:  fejes.lászló [ 2008. March 2, Sunday, 20:42 ]
Post subject:  Re: Fieszta 2007

Mit fogunk mi még ezért kapni... :oops:

Author:  prezzey [ 2008. March 2, Sunday, 16:17 ]
Post subject:  Re: Fieszta 2007

Metál! :mrgreen:

Author:  R_Gabor [ 2008. March 2, Sunday, 1:19 ]
Post subject:  Re: Fieszta 2007

Íme, bocs a késésért...

http://www.youtube.com/watch?v=H0ZP1zplJPg

Author:  fejes.lászló [ 2007. December 1, Saturday, 11:02 ]
Post subject: 

Állítólag a diákok nem kapták meg az absztraktunkat (ezek szerint a diákok nem tartoznak bele a mindenki-be, formális szemantikai házi lehet, h akkor kik is a diákok), ezért utólag itt közlöm:

Quote:
A névelő primátusa (Vásárhelyi -- Fejes)

(A november 30-án elhangzó vita absztraktja)

A vita célja tisztázni, hogy az emberi nyelv kialakulásakor megvolt-e
a névelő kategóriája vagy csupán később alakult ki.

Közismert tény, hogy a Párizsi Nyelvésztársaság betiltotta a nyelv
keletkezésére irányuló kutatásokat, ezért a kérdést az utóbbi évekig
alig vizsgálták. Az emberi nyelv keletkezése iránti érdeklődés
megelőzi a nyelvészetnek mint tudománynak a kialakulását.

A zsidó hagyomány a névszók primátusa mellett foglal állást: eszerint
az első szavak névszók voltak: ezek az embertől származnak, Ádám
nevezte meg először a dolgokat. Ezzel szemben a keresztény felfogás
szerint ezt megelőzte az ige, amely isteni eredetű, sőt, azonos is az
Istennel.

A grammatikai segédszók, viszonyszók keletkezésére azonban a legutóbbi
időkig alig fordítottak figyelmet. Az újabban fellendülő kutatások (l.
az irodalomjegyzéket) azonban egyre nagyobb teret szentelnek a kérdés
vizsgálatának. A vita tehát a nyelvtudomány egyik legaktuálisabb
kérdéséhez kíván hozzászólni.


Irodalomjegyzék


Bánréti Z. Előfeszíti-e a névelő a főnevet? In: Az idegeinkre megy.
Lingvoneurológiai tanulmányok. Akadémiai, 2008.

Bakró-Nagy M. The protoarticle. Grammaticalization, degrammaticalization or a
grammatical borrowing? In: Linguistic Situation in Northern Eurasia,
20000-10000 B.C. Ed. A. Künnap. Tartu Ülikool, 2008.

Bartha Cs. Identitás és névelőhasználat. In: Nyelvhasználat a
Gyurcsány-kori Magyarországon meg attól jó messze is. Kontra M. szerk.
Osiris, 2008.

Borbély A. Az előrevetett végartikulus. A határozottság kifejezése a
magyarországi románban. In: Limba română din Giula. Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria, 2008.

Csúcs S. Die Rekonstuktion der Artikeln der permischen Grundsprache.
Akadémiai székfoglaló, 2008.

Deme L. Miért rosszabb az angol névelő a magyarnál? Magyar Nyelvőr,
2008. (Kis Tamás honlapjáról is letölthető!)

Gerstner K. Névelők a Nagyszótárban. In: A szófaji besorolás kérdése a
Nagyszótárban. Ittzés Nóra szerk. MTA Nytud. Int., 2008.

Gósy M. The articulation of the Hungarian article: a, az, egy or ə,
əz, əgy? Magyar Fonetikai Füzetek X+1, MTA Nytud. Int. 2008.

Haader L. "Azt irja az Margith..." A névelőhasználat megszilárdulása a
Nyulak szigetén. Magyar Nyelv, 2008.

Hattyár H. A határozottság jelölése a magyar jelnyelvben. In: Most
mutasd meg! A siketek és nagyotthallók első (füleki) konferenciáján elhangzott
előadások gyűjteménye. ELTE Fonetikai Tanszék, 2008.

Havas F. Ein Untermann oder der Übermensch? Der altgreichische Artikel
und die moderne europäische Philosophie. In: Névutó és előember. ELTE
BTK Finnugor Tanszék, 2008.

Kálmán L. Mi a...? Tudománykritikai észrevételek. Szabad változók, 2008.

Kenesei I. (Össze)egyeztethető-e a névelő? (Legalább a társadalmi
igényekkel, naaaa...), In: Egy nyelv és egy nyelvek. Kenesei I. szerk.
Gondolat, 2008.

Keszler B. A névelő és a központozás kapcsolata kódexeinkben. In: Írás
és nyelvhasználat a távcsevely és a röszü előtt. Szerk. Balázs G. ELTE
BTK Modern Hungarian Linguistics Tanszék, 2008.

Kiefer F. "Artikulus nélküli nyelveken meg se tanulok beszélni..." In:
Határozottan, határozatlanul. Nyelvészek szubjektív megnyilatkozásai.
Szerk. Bakró-Nagy M. és Kontra M. MTA Nytud. Int., 2008.

Kiss Z. A or az? A phonetically-based approach to TeX. In: A Very Odd
Yearbook, 2008.

Kontra M. A személynév előtt álló névelő South Bend-ben és
Gazdagréten. In: Nyelvhasználat a Gyurcsány-kori Magyarországon meg
attól jó messze is. Kontra M. szerk. Osiris, 2008.

Komlósy A. Milyen mélyről jön elő? A magyar névelő disztribúciós és
generatív szempontból. In: Nem kell mindig LFG. Trón Viktor szerk.
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához X+1. Tinta, 2008.

Mártonfi A. A névelő helyesírása nálunk és más nemzeteknél. In: Magyar
ortográfia. Szerk. Keszler B. Tankönyvkiadó, 2008.

Orsós A. Beás–magyar névelőszótár. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és
Kollégium, 2008.

Oszkó B. A névelőhasználat mint stilisztikai probléma egy nyelvészeti
folyóirat szerkesztése közben. In: Honti László 65 éves. CD-ROM. Oszkó B.
szerk. MTA Nytud., Int. Finnugor O., 2008.

Héja E. -- Kuti J. -- Oravecz Cs. -- Sass B. -- Tóth M. -- Vajda P. --
Váradi T. -- Varasdi K. Szöveges fájlok tömörítése a névelők
elhagyásával. In: A MMVIII.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti konferencia előadásai, SZTE, 2008.

Wacha B. Artikuloj in esperanto kaj hungaro. In: Esperantaj
kontrastivaj studioj, k.n., 2008.

Zaicz G. (szerk.) A magyar névelők a tergo szótára. Tinta, 2008.
(Rec.: Fejes L. Utazás a Föld középpontja felé. BUKSZ, 2008/3.)


Wacha B. volt olyan kedves és kijavította az eszperantó címet (Artikolo(j) en Esperanto kaj la hungara), ennek viszont néhány érdekes tanulsága látszik előbukkanni, igérem, amint tisztán látok, a megfelelő helyen összefoglalom ezeket.

Author:  kinga [ 2007. November 19, Monday, 15:49 ]
Post subject:  Fieszta 2007

Az MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Intézeti Tanszék diákjai
szeretettel meghívnak az

Elméleti Nyelvészeti Fieszta
c. rendezvényre

A fieszta időpontja: 2007. november 30. 16 órától

Helye: MTA Nyelvtudományi Intézet, földszinti előadóterem

További info és program: http://www.nytud.hu/szakcsoport/fieszta07/

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/