NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

VII. Nyelvészeti Szuperkurzus Pécsen
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=85&t=689
Page 1 of 1

Author:  rebrus [ 2007. July 30, Monday, 13:10 ]
Post subject:  VII. Nyelvészeti Szuperkurzus Pécsen

VII. Nyelvészeti Szuperkurzus
Pécs 2007. okt. 29 – nov. 2.

Olyan egyhetes magyar nyelvű „summer school” idei őszi eseményére várjuk a jelentkezőket, amely 1998-ban budapesti, szegedi, debreceni, pécsi tanárok, diákok és doktoranduszok együttműködéséből jött létre, ahol nincsenek tandíjak és megbízási díjak, az oktatók, valamint az összes résztvevő szállását pedig a rendezők biztosítják. Íme az oktatók névsora:

I. 1998, Pécs: Laczkó Tibor (Debrecen), Kenesei István (Szeged/Budapest), Kálmán László (Budapest), Maleczki Márta (Szeged)
II. 1999, Pécs: Bartos Huba (Budapest), Babarczy Anna (Edinburgh/Budapest), David Tugwell (Edinburgh)
III. 2000, Szeged: Kálmán László (Budapest), Alberti Gábor (Pécs), Mark Newson (Budapest), Komlósy András (Budapest)
IV. 2001, Budapest: Maleczki Márta (Szeged), Alberti Gábor (Pécs), Polgárdi Kriszta (Szeged), Sz. Kiss Katalin (Budapest)
V. 2002, Pécs: Pelyvás Péter (Debrecen), Zsigri Gyula (Szeged), Rebrus Péter (Budapest), Bartos Huba (Budapest)
VI. 2005, Debrecen: Kenesei István (Szeged/Budapest), Szendrői Kriszta (Utrecht), Törkenczy Miklós (Budapest), Gyuris Bea (Budapest)
VII. 2007, Pécs: É. Kiss Katalin (Budepest), Nádasdy Ádám (Budapest), Gécseg Zsuzsanna (Szeged), Rákosi György (Debrecen)

Az idei program

Tanórák a megadott héten hétfőn, kedden, szerdán és pénteken.

Kurzusok:

É. Kiss Katalin (MTA/PPKE): Új fejlemények a magyar mondattani kutatásokban

Az Új magyar nyelvtan (Osiris, 1998), illetve a Syntax of Hungarian (Cambridge University Press, 2002) megjelenése óta a magyar mondattan több területén is érdekes, új eredmények születtek (pl. az ige utáni szabad szórend, a kvantorok és a határozók mondattana, az igekötők funkciója és pozíciója, a fókusz és a tagadás mondattana kérdéskörében). A kurzuson ezekről az új eredményekről lesz szó.

Gécseg Zsuzsanna (SzTE): Információs szerkezet és nyelvtipológia

A kurzus célja annak bemutatása, hogy a különféle nyelvek milyen morfológiai, szintaktikai, illetve prozódiai eszközökkel és hogyan kódolják a megnyilatkozások által hordozott információkat a megnyilatkozások kontextusának függvényében. Az elemzések középpontjában a topik és a fókusz fogalma, ezek lehetséges megközelítései állnak. Megvizsgáljuk, hogy a magyar nyelvhez képest milyen hasonlóságok és milyen eltérések figyelhetők meg egyes germán, újlatin, ázsiai és afrikai nyelvekben, valamint a baszk nyelvben a topikként, illetve fókuszként funkcionáló összetevővel szemben támasztott formai és referenciális elvárásokat illetően.

Nádasdy Ádám (ELTE): A hangváltozás: magyarázatok és modellek

A nyelvek állandó jellemzője a hangváltozás, mely szabályosan zajlik le, a nyelvtantól és a jelentéstől függetlenül. Kézenfekvő magyarázat lenne az egyszerűsödés, ám ezt nehéz értelmesen definiálni és modellálni. Ráadásul a változások gyakran nem következnek be, akkor se, ha minden adva van hozzájuk; ezt viszont nehéz magyarázni. A kurzus áttekinti a hangváltozások főbb típusait és a ma használatos magyarázó és modelláló kereteket.

Rákosi György (DE): Vonzatok és szabad határozók közt

A valódi vonzatok és az igazi szabad határozók tartományát egy viszonylag széles határmezsgye választja el, melynek elemei egyaránt rendelkeznek vonzati és határozói tulajdonságokkal. Ebbe a köztes tartományba tartoznak, többek közt, az okhatározók, az eszköz- és társhatározók, vagy a különféle részesesetű határozók. A kurzuson egyrészt arról lesz szó, hogy mi motiválja ezen kifejezéseknek egy önálló nyelvtani típusként való kezelését, másrészt pedig arról, hogyan lehet őket egy alapvetően lexikalista keretben elemezni, szemben a ma elterjedt szerkezetalapú megközelítésekkel.Kísérőprogramok:

Hétfő este (okt.29.) villányi borkostolásra hívjuk meg a résztvevőket, csütörtökön (nov. 1.) pedig egész napos mecseki kirándulásra.

Javasolt kreditálás: saját egyetemen 1 vagy 2 kredit a 2008. évi tavaszi félévben.

Várjuk a jelentkezést Komlósi Kata címén: komlosister@gmail.com

Az első 25 jelentkezőnek hétfőtől péntekig (4 éjszakára) ingyenes kollégiumi szállást tudunk biztosítani. A további jelentkezők szállásáról, illetve drágább szálláshelyek foglalásáról ugyanezen a címen lehet érdeklődni.

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/