NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

Hív(hat)ták-e az ószlávok vláhnak (walach) a keltákat?
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=8&t=268
Page 1 of 1

Author:  LvT [ 2006. September 10, Sunday, 16:06 ]
Post subject:  Re: Hív(hat)ták-e az ószlávok vláhnak (walach) a keltákat?

Addendum:

Még egy terminológiai pontosítás: a közszláv állapotnak nincs „ó-” fokozata, mert az ószláv elnevezést nem ezt jelöli, hanem a Konstanti-Cirill által keleti délszláv (óbulgár-ómacedón) alapon a IX. sz.-ban alkotott irodalmi nyelvet, a mai egyházi szláv nyelvváltozatok alapját.

Emiatt a hiányzó ószláv fokozatra általában késői ősszláv, a tulajdonképpen ősszláv fokozatra pedig korai ősszláv fordulattal szokás hivatkozni.

Author:  LvT [ 2006. September 10, Sunday, 15:59 ]
Post subject:  Re: Hív(hat)ták-e az ószlávok vláhnak (walach) a keltákat?

Kedves programferi!

Ha még érdekes:

A topiknyitó kérdésre a válasz: minden valószínűség szerint nem. Egyrészt a kései ősszláv (ősszl.) vlachъ szónak, és folytatóinak nincs sehol ’kelta’ jelentése. A korai adatokban, így pl. a Poveszty vremennich let-ben (Nesztor-krónika, Kievi krónika) a – már romanizált – frankokat jelöli, utóbb, és így a jelenlegi nyelvekben is, újlatin népet: olaszt, románt, modovánt.

Másrészt, és ez talán lényesegesebb: az ősszl. vlachъ egyértelműen az ófelnémet (ófn.) valh átvétele. (Vö. ófn. valh-isc mn. > n. welsch ’francia; olasz; idegen’). A ch ugyanis – a hangutánzó töveket kivéve – belső fejlemény az ősszlávban, az ie. s-ből fejlődött i, u, r vagy k után. Az ősszl. vlachъ (< korai ősszl. vălchăs) szóban tehát csak úgy lehet ch, ha azt már úgy kapta; és ehhez kellett az első germán hangeltolódás k > χ (h) lépése.

Emiatt, ha volt is a szlávoknak összefoglaló elnevezésük a keltákra, az nem a vlachъ volt, és semmilyen adat maradt rá fent.

Ami a tulajdonneveket illeti. A Duna ugyan lehet, hogy kelta eredetű – bár Kis Lajos a FNESz. 2. kiadásában (1988) már óiráni, sziginna eredetűnek veszi: Dānavya-, a keltáknak csak az alsó folyásra való kiterjesztést tulajdonítja – de a kései ősszl. Dunavь (> déli Dunavъ, északi Dunajь) ebből nem származhat, ugyanis akkor az első mgh. a szlávban is a lenne. Emiatt itt is germán (leginkább gót) közvetítést tesznek fel Dônavi ~ Daunavi fokon, ahol az első mgh. a szlávba kerülve (esetleg ô > ou v. au hanghelyettesítéssel) kettőshangzó lett, ami aztán a kései ősszlávban szabályosan u-vá vált.

Amennyire én tudom, a romanizált kelták a Kárpát-medencében eltűntek a római kivonulással, és ahogy a belső területeken a vízneveken kívül római helynév sem maradt fent. A legkeletibb elnevezés, amelyet én ismerek (amelyre most vissza tudok emlékezni) Bécs kelte eredetű Vēdunjā ’erdei patak’ neve, amely a német Wienben is folytatódik. Az ősszl.-ra rekonstruálható Vědъnjь (> cs. Vídeň, szlk. Viedeň, le. Wiedeń, ukr. Відень) jöhetne közvetlenül ebből, de valószínűbb itt is germán közvetítés, amely egyben megmagyarázná egyrészt azt, hogy miért nem -ji vagy -ja végű a rekonstruált közszláv alak (egy - szóvég ui. erre vezetett volna, de a -ja tövű germán névszók -jis, -i alanyeset eredménye lehet -[j]ь); másrészt azt, hogy miért korlátozott e földrajzi név elterjedése a szlávban: csak az északi szlávoknál ismert. Hutterer végső soron kelta eredetűnek tartja a cs. Opava víznevet, de csak az Upa ~ Opa ~ Apa előtagját, amelyhez még a germ. ah(v)a ’víz’ utótag járult.
A scordiscusok hajdani szállásterületén fennmaradt még a lat. Sirmium > ősszl. Srěmъ (> m. Szerém[vár]), de ez az ottani püspökség folyamatosságának köszönhető és a latin nevet folytatja, nem annak az elődjét (amelyet Kis Lajos egyébként is az italikus venétből eredeztet, nem a keltából).
Kézen fekvő lenne a Kis-Ázsiába költözött galaták nevét látni a romániai Galaţi városnévben, és a hasonló más erdélyi m. Galac ~ ro. Galaţi helynevekben, de a vélekedés nem ez, max. csak a latin Gallus, Galatius személynevek folytatójáról lehet szó, amely már nem fejez ki etnicitást. (Ugyanakkor lehet arab eredetű kun: galat ’erőd’, vagy szerb: galac ’tarack[búza], <mediterrán szőlőfajta>’) A szláv Halic magyar Galícia neve középkori, tudatos, a hispániai Galíciára rímelő latinizálás eredménye.

Kelta eredetű személy-, ill. családnevekről nem tudok, csak azokról, amelyeket a keresztyénség közvetített, pl. lat. Gallus ’gall férfi’ > m. Gál(os), cs. Havel.

Author:  rebrus [ 2006. February 3, Friday, 2:02 ]
Post subject: 

Quote:
Vannak-e kelta eredetű helyneveink?


Nem vagyok se nyelvtortenesz, se kelta(k)ul nem tudok, de ugy emlekeztem, hogy a Duna ilyen.

Megneztem (Kiss Lajos: Foldrajzi nevek etimologiai szotara, Akademiai Kiado, 1983):

Duna: [...] A [latin] Danuvius végso forrása egy kelta *Daanuwiaa lehetett; ennek tövéhez l. az indoeurópai *danu- 'folyó', oszét don 'víz, folyó'. A magyarba északi szláv közvetítéssel érkezett; vö.: cseh, szlovák, lengyel, orosz Dunaj. [...]

Author:  halmtomi [ 2006. February 2, Thursday, 21:46 ]
Post subject: 

Szia Feri! Az a gond, hogy ezen a fórumon szerintem nem sok történeti nyelvész van, pláne szlavista. Úgyhogy nem biztos, hogy erre az elég specifikus kérdésre itt választ kapsz. De sose lehet tudni :)

Author:  programferi [ 2006. January 30, Monday, 17:38 ]
Post subject:  Hív(hat)ták-e az ószlávok vláhnak (walach) a keltákat?

A kérdés kifejezetten a Kárpát-medencében és Morvaországban élő ószláv nyelvet beszélőkre és az itt élő- esetleg romanizált?- keltákra vonatkozik. Vannak-e kelta eredetű helyneveink? Vannak-e kelta eredetű családneveink?

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/