NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

Kiejtési felmérés
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=73&t=1285
Page 1 of 1

Author:  Akitlosz [ 2011. September 25, Sunday, 18:50 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

Engëm pedig mëggyőzött.

Arról, hogy mennyire nëm ëgyszërű magyar billyentyűzetën ë bëtűt használva írni.

Helyësen természetësen:

lafatyolok - lefetyëlëk

A mëgfeleltetés ëgyértelmű

a:e
o:ë / vagy ö

De akinek magyar az anyanyelve, vagy legalább akad ëgy kis magyar nyelvérzéke az tudja, én nëm akarok sënkit sëm mëggyőzni halál ëgyértelmű dolgokról.

Magától értetődő, hogy határozatlan igeragozásban ëgyes szám első szëmélyben az ige -ok / -ëk / -ök ragot kap.

futok, evezëk, sütök
stb.

Mitől halál ëgyértelmű ez?
Mert háromalakú toldalékokban mindig, csak és kizárólag zárt ë lëhet szabályosan az o és az ö mellett, ellenben a kétalakúakban az a mellett mindig nyílt e a szabályos.

Kevés ennél ëgyszërűbb nyelvi szabály van a magyarban.

Azért köszönöm az észrevételt.

hajtottam - sejtëttem
hajtattam - sejtettem

Author:  fejes.lászló [ 2011. September 21, Wednesday, 11:07 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

Akitlosz wrote:
lafatyolok - lefetyëlek


Ebben a példában én a következő megfeleléseket látom:

a:e
o:ë
o:e

Nem állítom, hogy bármiről is meggyőzött...

Author:  Brain Storming [ 2011. August 31, Wednesday, 23:22 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

IdegenNyelvŐr - megtaláltad az embered, reméljük dűlőre jutsz vele :wink:

Sztem azonban olyan területen tudsz konkrétabb mintát kapni erről, ahol az Akitlosz által említett kiejtési különbség kifejezettebb: pl. Hódmezővásárhelyen v. Mindszenten, továbbá a velük szomszédos Szentesen és a Szentes környéki településeken, ahol a e/ë/é különbségtétel eléggé kifejezett.

Author:  Akitlosz [ 2011. August 20, Saturday, 18:24 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

Szërintem ëgyértelműen fonéma, legalábbis az én magyar nyelvemben az.

A "szabványközeli" beszélők beszéde a számomra sokszor nëm is érthető.

Például friss eset azt hallom, hogy

lementem

amúgy pestiesen

én azt kérdeztem volna, hogy hova mentél le, miközben ő adatokat ment le.

Az én magyar nyelvemben ez önmagában is ëgyértelmű.

lëmëntem - a pincébe
lëmentëm - az adatokat

1800-nál több azonos írású, de más ejtésű - a "szabványtalan" magyar nyelvben legalábbis :-) így más jelëntésű szó van, amelyek összemosása, ëgy magánhangzó eltüntetése értelëm zavaróvá tëszi a beszédët.

Az ë hang használata nëm csak a beszédët tëszi változatosabbá, de jelëntésmëgkülönböztető szerepe is van, így a lëírt alak önmagában sokszor nëm ëgyértelmű.


1. mentek = ők mentesek, például mentelmi joguk van
2. mentëk = én fuldoklót ki a vízből például
3. mëntek = ők korábban távolodtak
4. mëntëk = ti most elhaladtokHibamentes mentő vagyok.
Szőke Tisza partján mëntem:
díszmagyarom vízbe esëtt,
díszës mentém menten mentëm.


1. e = mutatószó
2. ë = kérdőszó
Mëgérëtt-ë e mëggy?

1. helyes = hellyel rëndëlkëző
2. helyës = csinos, rëndben van
Helyës kis bérëlt helyes.

1. hëgyes = hegyvidékës
2. hëgyës = éles csúcsos
Ennek a hëgyes vidéknek hëgyës a hëgycsúcsa.

1. vësz, vëszik = vásárol, vásárolják
2. vesz, veszik = eltűnik vagy veszëttség nevű nyavalya érte.
Eszük veszik, úgy vëszik.

1. elvëszik = ők mëgszërzik maguknak
2. elveszik = ő eltűnik
Elvesztem, ha ezt elvesztëm.

1. értëk = én valamit fëlfogok szellemileg
2. értek = ők mëg(/oda)találtak
Értëk némëtül, értek örömök.


1. értëm = valamit fëlfogok szellemileg
2. értem = engëmért
Értëm én, hogy értem jöttek.


Harminc nyarat mëgértem,
mint a dinnye mëgértem,
anyósomat mëgértëm...
én a pénzëm mëgértem.1. eszëm = okosságom, agykapacitásom, fifikám, gógyim, sütnivalóm
2. ëszëm = étkëzëk
Van eszëm, a moslékot nëm ëszëm.

1. ëlég = Na most hagyjátok abba! Köszönöm, nëm kérëk többet.
2. elég = tűz martalékává válik
Ëlég baj, ha elég.

1. fëlém = ëgy új embërt helyëztek az enyémnél magasabb pozícióba
2. felém = irányomban
A fëlém helyëzëtt új igazgató kérdéssel fordult felém.

1. szëmét = látószërvét
2. szemét = hulladék
Nëm bántja a szëmét a szemét?

1. terem = szëmélyës környezetëm
2. terëm = nagy helyiség vagy növény termést hoz, illetve hirtelen mëgjelënik.
Nincs ëlég terem, kicsi ez a terëm.

1. tëttem = csináltam
2. tëttëm = cselekëdetëm
Rosszul tëttem, mëgbántam e tëttëm.

1. néztek = ők mëgtekintëttek
2. néztëk = ti mëgtekintëttétëk

- Mit néztëk a moziban?
- Amit a többiek is néztek.

1. ëgyenësen = nem kacskaringósan
2. ëgyenësën = rajta a vonalon

ëgyenësen előre az ëgyenësën

Nëm tudom mi lëhet a fonéma, ha ezëk nëm azok, s ilyenëkből van 1800+.

fëstëttem - mázoltam
fëstettem - a festővel mázoltattam

Befëstëtték a szobát, mert befëstették velük.

Author:  IdegenNyelvŐr [ 2011. August 12, Friday, 22:37 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

Nem véletlenül tettem idézőjelbe a szabványközelit. Az ë fonéma voltát már én is feszegettem a blogomon az angol cot/caught összeolvadása kapcsán:
http://idegennyelvor.blog.hu/2011/04/03 ... z_angolban

A felmérés egyik célja épp az e/ë/é viszonyának, kiejtésének vizsgálata, amiben sokat segítenél a saját hangmintád elkészítésével és elküldésével.

Author:  Akitlosz [ 2011. August 12, Friday, 21:09 ]
Post subject:  Re: Kiejtési felmérés

Kinek mi a szabvány.

Az e és az ë az kettő különböző magánhangzó, amelyeknek nëm sok közük van ëgymáshoz, csak körülbelül annyi, mint az a-nak, mëg az o-nak a mély magánhangzók között.

kavarodott - keverëdëtt, lafatyolok - lefetyëlëk

Aki erre nëm jön rá és összemossa eme különböző magánhangzókat őbenne nëm nagyon tëng túl a magyar anyanyelvérzék.

Author:  IdegenNyelvŐr [ 2011. August 9, Tuesday, 10:13 ]
Post subject:  Kiejtési felmérés

A blogomon meghirdettem egy felmérést, melyben szeretném, ha minél többen vennének részt és küldenének be kiejtési hangmintákat. Az idegen nyelvek (angol, német, francia, spanyol és portugál) mellett magyar hangmintákra is számítok, főleg, ha a beszélő nem a "szabványközeli" magyart beszéli, hanem pl. megkülönbözteti az e/ë-t, vagy diftongizál.

Bővebben:
http://idegennyelvor.blog.hu/2011/08/07 ... i_felmeres

Mindenkit buzdítok a közreműködésre.

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/