NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=64&t=731
Page 1 of 26

Author:  fejes.lászló [ 2008. January 25, Friday, 21:36 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Nádasdy nagyon elegánsan zárja le a vitát:

Quote:
Hát ezt szépen mondta az érsek úr. (No, aztán rá is tér arra, hogy "mennyi veszedelmek örvényivé tette az emberi gonoszság ezt az Istentűl adott böcsületes tagot"!) De lám: a nyelvészetileg érdekes nyelvvel, vagyis a nyelvszerkezettel nem foglalkozik. Miért is foglalkozna? 't, a prédikáló papot, a messzelátó politikust az erkölcsi, politikai, országépítési kérdések érdeklik, nem a nyelv szerkezete. Milyen kisszerűek ebben a perspektívában azok, akik "nyelvromlásról" meg "nyelvhelyességről" beszélnek! Számukra Pázmány nyilván nem tud magyarul, hiszen elvéti az ikes igét (foly), a -ból/-ből rag helyett azt mondja: -búl/-bűl, meg ilyenek. Képzelem, hogy báncccsssa a fülüket! Vagy épp fordítva? Azt zengik, hogy Pázmány még szépen tudott magyarul, de mára a nyelv megromlott? No de bocsánat: akkor mégis helyesebb a foly, mint a folyik? a -búl, mint a -ból? Na ne csináljunk már szamarat egymásból és Pázmányból.


http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/p ... p&id=15757

Eközben Salamon egy könyvismertetésben sír:

Quote:
A modern demokratikus kelme tehát magától áll össze; egy főszövőmesternek még a gondolata is azonnal a zsarnok képét idézi fel bennünk. Mi beérjük egy főkibiccel még akkor is, ha kiderül róla, hogy "sem a törvényeket, sem a szokásokat nem veszi figyelembe, de úgy tesz, mintha szakértő volna, és azt hirdeti, hogy a legjobban kell tenni akár a leírt törvények ellenében is, valójában azonban az ő utánzó eljárása mögött vágyak és tudatlanság vannak". Ez mellesleg a zsarnok meghatározása Az államférfiban.


http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/p ... p&id=15745

Úgy sír zsarnokért, h közben egy demokratikusan megválasztot vezetőt nevez zsarnoknak (vajon kire gondol?). Kíváncsi vagyok, milyen módszerrel jelölné ki az általa várt "kétlábú nyájak gondozóját".

Author:  fejes.lászló [ 2008. January 10, Thursday, 22:37 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Quote:
Kiváncsi vagyok, mit fog kapni azér, mer odaírta a munkahelyét.


Nem minden munkahely szégyelli a munkatársait. (Pedig időnként kéne!)

Author:  kalman [ 2008. January 10, Thursday, 21:36 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Roquentin wrote:
Kiváncsi vagyok, mit fog kapni azér, mer odaírta a munkahelyét. :-)

Author:  prezzey [ 2008. January 10, Thursday, 19:04 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Ja meg az ateistás dolog is áll, azt kihagytam.

Author:  prezzey [ 2008. January 10, Thursday, 19:02 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Quote:
A gój szó jelentése ma Magyarországon - zsidó szájából - egyértelműen: 'keresztény', nagyon ritkán: 'keresztény magyar'.


Ez egyszerűen nem igaz (tessék, első kézből). Keresztény vallású zsidó származású embert szerintem senkinek még csak eszébe sem jutna gojnak nevezni.

Author:  fejes.lászló [ 2008. January 10, Thursday, 12:52 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Valaki magyarázza már meg nekem, h minek örül Roqui. Vagy neki, h miért nem értem, mit akar.

Author:  halmtomi [ 2008. January 9, Wednesday, 22:49 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Gecső Tamás wrote:
Ismét szeretném leszögezni: ma Magyarországon a gój szó jelentése 'keresztény', esetleg 'keresztény magyar', vagyis úgy nem zsidó, hogy keresztény (keresztény magyar). A magyar zsidók soha nem neveznék például a magyarországi romákat gój-oknak
Mert a magyar romák között nincsenek keresztények? Vagy mi van?
Gecső Tamás wrote:
Helytelen a komplementer csoportjelölõ kifejezés használata is. Egy halmaz komplementere vagy kiegészítõ halmaza speciális halmazművelet. A H1 és H2 halmazokra akkor értelmezhetõ, ha vagy H1 része H2-nek vagy fordítva, H2 részhalmaza H1-nek. Legyen H2 {1,2,3,x,y,z} és H1 {1,2,3,x}. Ekkor a komplementer halmaz:= H2 mínusz H1, azaz KOMPL:= {y,z}. Könnyen beláthatjuk, hogy a zsidók halmaza (H1) nem része a gójok halmazának (H2), és ez megfordítva sem igaz.
:?:

Author:  Roquentin [ 2008. January 9, Wednesday, 18:46 ]
Post subject:  Re:

Csak hogy kielégítsem Fejes László kiváncsiságát, erre gondolok:

Roquentin wrote:
Azért, úgy gondolom, abban mindenképpen egyetértünk, hogy a cikkből kiolvasható jelentéstöbblet bizonyíthatóan létezik. Kálmán hozzászólása végképp biztossá tett a tekintetben is - amit erősen valószínűsítettem persze (és alapvetően kívánatosnak is gondolok) -, hogy írója közölni is kívánta e jelentéstöbbletet.

Meglehet, igazad van abban: ez a jelentéstöbblet nem kapcsolható egyértelműen a nyelvészeti fejtegetésekhez. Sajnos, bármennyire szeretném, nem tudom megítélni: pontosan mely pontokon lenne lehetséges olyan példákkal vagy fogalomrendszerrel élni a kérdés körüljárása során, amely által e jelentéstöbblet esetleg tompítható lenne. És bár erősen valószínűsítem ugyan, hogy azért ez nem feltétlen elképzelhetetlen (pl. mivel felteszem: a perben a másik oldal is elkészíttette a maga szakvéleményét, ami némiképp tán másfajta konzekvenciákat sugalmazott); ám valóban nem érzem elég felkészültnek arra magamat, hogy illusztráljam vagy megmutassam, mire gondolok pontosan. Így hát el kell fogadjam Billiboj állítását: "A nyelvészeti (metafora, metonímia és tsai) fejtegetések sehol sem tartalmaznak értékítéletet." Bár, megvallom, nagyon örülnék annak, ha esetleg akadna olyan nyelvész a fórumon, aki vitatkozni próbálna evvel.

Author:  fejes.lászló [ 2008. January 9, Wednesday, 16:51 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Viszont legalább nem a halbiológiai tanszéket vezeti...

(Érdekes, h Roqui mire gondolhat. Talán arra, h Kálmán végre egy szakmabelitől is jól megkapta? :lol: )

Author:  martonfi [ 2008. January 9, Wednesday, 12:59 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Továbbá: halnak nem uszonya van (azzal a vízi emlősök rendelkeznek), hanem úszója -- jól rámutat, hogy biológiáról talán nem EU-s joganyagból kéne tájékozódni. De a pisztrángok tekintélyes része is tengeri, szóval az a megállapítás sem helytálló.

Author:  fejes.lászló [ 2008. January 8, Tuesday, 19:48 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Jaj!

a. Az 1. pontban ezt írja:

Quote:
A Gój és a Motorosok halmazok metszetében olyan individuumok helyezkednek el, akik ugyan egyszerre gójok és motorosok, potenciális/valóságos cselekményeikre nézve azonban - a motorozáson kívül - semmiféle információt nem szolgáltatnak a hallgatónak, még a szombaton történõ motorozásra nézve sem, hiszen a nem vallásos zsidók, ha egyébként szoktak motorozni, szombaton is felpattannak a két- vagy háromkerekűre, sõt a négykerekűre is (quad).


a 3.-ban viszont:

Quote:
A szervezet honlapján explicit módon olvasható, hogy a G. M. szellemisége - sok más érték mellett - képviseli a keresztény eszmék és értékek megõrzését. (Ilyesmivel a zsidók általában nem foglalkoznak...)


Magyarul: először szemére veti Kálmánnak, h vallási alapon határozza meg a zsidóságot (emlékezetem szerint Kálmánnál ez eléggé árnyaltan szét volt szedve), majd ő maga kizárja, h egy zsidó keresztény lehessen (ami kicsit furcsa akkor, ha nem hit alapján határozza meg a zsidóságot).

Quote:
A gój szó jelentése ma Magyarországon - zsidó szájából - egyértelműen: 'keresztény', nagyon ritkán: 'keresztény magyar'.


Ezt meg honnan szopja? Miért ne mondhatna egy magyarországi zsidó egy ateistát gójnak, ha az nem zsidó származású??? (És akkor feldkezzünk meg muzulmán, budhista stb. honfitársainkról.) Vagy miért mondana gójnak egy kikeresztelkedett zsidót?

Quote:
A G. M. egyesülete ezzel az elnevezéssel nem rekeszti ki a zsidókat, hanem a gój szó 'keresztény' jelentésében opponálódik az egyesület tagjainak keresztény identitástudata a zsidó identitástudattal.


És hova álljanak a belgák (ti. a kikeresztelkedett zsidók)? Gecső a magyar antiszemitizmus "legszebb" hagyományait folytatja, ti. úgy rekeszti ki a zsidókat, h még az asszimilációt sem fogadja el tőlük.

Quote:
Összefoglalásul: Magyarországon a gój szó a zsidó szónak nem komplementere (és megfordítva), hanem ellentéte.


Erre kössön csomót, akinek három keresztanyja van!

Author:  Roquentin [ 2008. January 8, Tuesday, 13:25 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Még egyszer a Gój Motorosokról

Author:  park keeper [ 2007. December 22, Saturday, 23:43 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

A fejes.lászló és varasdi között az alapkutatásról, ismeretterjesztésről és az adófizetők pénzéről folyó vita ide került át.

Author:  fejes.lászló [ 2007. December 22, Saturday, 15:00 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Quote:
Csak a Rend kedvéért jegyzem meg (meg a jegyzőkönyv számára): mind a suksükölés, mind a nákolás a Rend irányába, a nagyobb Rend érdekében végbemenő változás. Ugyanis a magyar igék döntő többsége esetében a kijelentő mód és a kötő-felszólító mód végződései megegyeznek az illető személyekben, a -t végű igék kivételével -- a suksükölés ennek a kivételes osztálynak a felszámolására törekszik. Továbbá az alanyra személyére-számára utaló végződések döntő többsége harmonizál a tővel, a -nék ebből a szempontból kivételes, tehát itt is a nagyobb Szimmetriát és Rendet szolgálja az új alak.


Persze, éppen erről van szó! Most már csak ki kell jelentened, h a suksükölés és a nákolás felsőbbrendű, és Roqui máris sokkal közelebb érzi magát hozzád...

Author:  kalman [ 2007. December 22, Saturday, 14:57 ]
Post subject:  Re: Nádasdy---Salamon vita a MaNcsban

Csak a Rend kedvéért jegyzem meg (meg a jegyzőkönyv számára): mind a suksükölés, mind a nákolás a Rend irányába, a nagyobb Rend érdekében végbemenő változás. Ugyanis a magyar igék döntő többsége esetében a kijelentő mód és a kötő-felszólító mód végződései megegyeznek az illető személyekben, a -t végű igék kivételével -- a suksükölés ennek a kivételes osztálynak a felszámolására törekszik. Továbbá az alanyra személyére-számára utaló végződések döntő többsége harmonizál a tővel, a -nék ebből a szempontból kivételes, tehát itt is a nagyobb Szimmetriát és Rendet szolgálja az új alak.

Page 1 of 26 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/