NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

nominativus
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=25&t=637
Page 1 of 1

Author:  erik.svoboda [ 2007. May 30, Wednesday, 21:51 ]
Post subject: 

Quote:
Bocs, persze, úgy értettem, hogy "amin nincs esetrag".


Hát ez érdekes a finnben, mert mondjuk a suomalainen 'finn' genitivusa suomalaisen. Ezt persze el lehet intézni azzal, h az előbbi esetben a tőről és egy zérómorfémáról, az utóbbiban a suomalaise- tőről és az -n ragról van szó, sőt, ezt egy halom disztribúciós elemzés alá is támaszthatja, de azért ez mégsem ua., mint a magyar...

Author:  kalman [ 2007. May 30, Wednesday, 20:26 ]
Post subject:  Re: nominativus

vad wrote:
kalman wrote:
erik.svoboda wrote:
Lenne valakinek ötlete, hogyan lehet laikusok számára egyszerűen definiálni a nominativust?
A magyarban olyan névszóalak, amin nincs toldalék. A finnt nem tudom.

Ez így nem igaz, legföljebb egyes számban, birtokos jelölés és képzők nélkül.
Bocs, persze, úgy értettem, hogy "amin nincs esetrag".

Author:  erik.svoboda [ 2007. May 30, Wednesday, 19:50 ]
Post subject: 

Quote:
A legjelöleletlenebb eset? Létezik egy úgynevezett esethierarchia, amelynek a nominativus áll az élén.


Persze ez sok esetben jó, de mondjuk a latinban a lupus mitől jelöletlenebb a lupumnál? Vagy pl. egy halkom szláv nyelvben a nőnem sg.nom -a "ragos", míg a pl.gen. "ragtalan".

Author:  vad [ 2007. May 30, Wednesday, 9:05 ]
Post subject:  Re: nominativus

kalman wrote:
erik.svoboda wrote:
Lenne valakinek ötlete, hogyan lehet laikusok számára egyszerűen definiálni a nominativust?
A magyarban olyan névszóalak, amin nincs toldalék. A finnt nem tudom.

Ez így nem igaz, legföljebb egyes számban, birtokos jelölés és képzők nélkül.

Author:  vad [ 2007. May 30, Wednesday, 9:02 ]
Post subject: 

A legjelöleletlenebb eset? Létezik egy úgynevezett esethierarchia, amelynek a nominativus áll az élén. Ez nem egy konkrét dolog, de például asszem minden esetjelölő nem ergatív nyelvre igaz, hogy a teljes főnévi paradigmában a nominativus a leggyakoribb, ez fejezi ki legtöbbször az ige egyetlen argumentumát, ha csak az van neki, stb.

Author:  Tebe [ 2007. May 30, Wednesday, 9:02 ]
Post subject: 

Morfológiailag jelöletlen eset?
Szerk: Kalman Fred kése gyorsabb volt :D

Author:  kalman [ 2007. May 30, Wednesday, 9:01 ]
Post subject:  Re: nominativus

erik.svoboda wrote:
Lenne valakinek ötlete, hogyan lehet laikusok számára egyszerűen definiálni a nominativust?
A magyarban olyan névszóalak, amin nincs toldalék. A finnt nem tudom.

Author:  erik.svoboda [ 2007. May 30, Wednesday, 8:46 ]
Post subject:  nominativus

Dilemmám van. El szeretném magyarázni, h mi az a nominativus. Az alany termust nem szeretném használni, mert ingoványos. A szemantikai alapú magyarázatot (aki csinál vmit stb.) nyilván el kell vetnem. Azt is, h amivel megnevezünk valamit, mert finnről lenne szó, és itt a többes számú megnevezés általában partitívussal történik (Nämä ovat kirjoja 'Ezek könyvek' vs. Nämä ovat kirjat -- 'Ezek a könyvek [ti. amelyekről szó volt stb.]'. Az sem jó, h annak a szónak az alakja, amit egyeztetünk az állítmánnyal, mert az állítmány terminust sem szeretném használni. Az igében még kiegyeznék, de a magyarban nyilván vannak esetek, amikor nincs is ige a mondatban. Lenne valakinek ötlete, hogyan lehet laikusok számára egyszerűen definiálni a nominativust?

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/