NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

"Le az ly-nal, éjjen a j!" ???
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=24&t=900
Page 12 of 12

Author:  ktam [ 2007. March 6, Tuesday, 21:58 ]
Post subject: 

Brain Storming wrote:
Akkor tehát a LY egy palóc nyelvjárásból a standard-ba bekerült helyesírási "tétel" ... ez azt jelenti, hogy akkortól számítható a LY a magyar abc tagjaként, hogy a palóc nyelvjárást is felvettük a magyar nyelv leírásába??? van arra valami forrás, hogy mikortól eleme a LY az abc-nknek?


Semmi köze a palóchoz és a sztenderdhez az ly betűnek. A palóc úgy kerül a képbe, hogy a mai magyarországi nyelvjárások közül egyedül a palóc egyes változataiban ejtik ezt a hangot. (Ami egyébként nem más, mint a prepalatális l, azaz olyan viszonyban van az l-lel, mint az ny az n-nel, vagy kicsit zűrösebben (affrikáta/nem affrikáta) a t a ty-vel, d a gy-vel. Az IPA jelét nem tudom ide írni, mert addig nem terjed a számítógépes ismeretem, de ha kell előkeresem a unicode-ját.)
A sztenderd meg azért nem érdekes, mert ez a hang jóval a sztenderd előtt megvolt a magyarban, már az ómagyarból adatolható, és számos változás (pl. a létige felszólító módjának eltűnése: val- 'van' + -j '(felsz. módjel)' > valy > vagy 'te legyél') mutatja a hajdani létezését. (A történetéről Benkő írt egykor: NytudÉrt. 1. sz., 1953; de természetesen a legújabb m. nyelvtörténet is tárgyalja.)
Az l+y írásmód még a (kései) kancelláriai (tehát ómagyar kori) helyesírásból származik, még a Mohács előtti időkből. (De a huszita helyesírásban is jelölték, csak ott mellékjelesen, tehát még akkor is ejtett hang volt.)
A 19. század elején, tehát a magyar helyesírás kodifikálása környékén valószínűleg sokkal gyakoribb volt még a magyar dialektusokban, mint ma, de bizonyára egyféle hagyományőrzés már ekkor is segítette, hogy továbbélhetett.
És azóta se volt bátorsága senkinek kidobni, pedig a 19. század végére (ha tanult emlékeim nem csalnak) lényegében kiveszett a magyarból a vele jelölt hang, se az l+j összeolvadásából, se etimológiailag örökölt helyeken nem maradt meg.
Állítólag Bárczi Géza évekkel később kifejezte sajnálkozását, hogy 1954-ben, mikor volt rá esély (ld. a diktatúrák és a nyelvpolitika viszonya), nem döntöttek a megszüntetése mellett. Ma már szinte esélytelen, mert erős nemzeti érzelmek lángolnának fel egy ilyen derék magyar betű védelmében. 1984 táján is az volt a fő érv (erre biztosan emlékszem, mert 1980-ban az 1978-as év nyelvművelő irodalmáról írtam OKTV-dolgozatomat), hogy hogy nézne az ki, hogy "apáid vére fojt..."

Úgy vélem a legnormálisabb megoldás az lenne, ha helyettesíthetővé válna a j-vel, és aki akarja írhatja a hüjé-nek is, meg hülyé-nek is. Egyedül a személynevek őrzik a helyesírástörténet fosszíliáit, ezekben maradhatna meg. (Így bizony -- jósolom a legnagyobb felháborodást -- Erdéj-t is lehetne írni.
Ennek a megengedésnek az eredménye az lenne, hogy pl. bizonyos lapokban maradnának az ly-os írásnál, a másik meg csak j-zne, majd idővel az ly ki szorulna a normális írásbeliségből.
1980-ban erre (és pár hasonló véleményemre) azt írta az OKTV zsűrije, hogy ex cathedra kijelentéseim vannak, és nincs meg a kellő iskolázottságom, hogy erről nyilatkozzak. Jelentem, legalább a második témakörben volt némi javulás az eltelt majd 30 évben...)

Author:  Brain Storming [ 2007. March 6, Tuesday, 21:17 ]
Post subject: 

Egy NEMZETISMERET nevű lapon:

http://www.pccd.hu/nemzetismeret/?id=3.12

Quote:
A magyar ly (el-ipszilon) betű kiejtése csupán Magyarország északi részén, a palóc nyelvjárásban különbözik a j-től. Az ly írásbeli használatának főleg nyelvtörténeti oka van: régen nyelvünkben általános volt a mai palóc ly hang. Ma már csak a hagyomány kedvéért használjuk. Az így írt szavak helyesírását (pl. golyó, folyó, gerely, osztály, gulya, pálya, gólya, sirály, ölyv stb.) gyakorlás útján sajátíthatjuk el.


Akkor tehát a LY egy palóc nyelvjárásból a standard-ba bekerült helyesírási "tétel" ... ez azt jelenti, hogy akkortól számítható a LY a magyar abc tagjaként, hogy a palóc nyelvjárást is felvettük a magyar nyelv leírásába??? van arra valami forrás, hogy mikortól eleme a LY az abc-nknek?

Author:  Brain Storming [ 2007. March 6, Tuesday, 21:11 ]
Post subject: 

Magyar nyelvjárások

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nye ... r%C3%A1sok

Quote:
Palóc nyelvjárás (más néven: északnyugati)
A palóc nyelvjárás Szlovákiában és Észak-Magyarországon elterjedt, pontosabban Vágtól keletre, a Dunától és a Budapest-Cegléd-Szolnok vonaltól északra egészen a Tiszáig és a Sajó-Hernád-medencéig.
Kiejtés: A palóc nyelvjárásban a köznyelvi „a” hangot rövid „á”-nak ejtik. Pl.: számar (szamár), álmá (alma), nágy (nagy). Ugyanakkor a köznyelvi „á” hang a palóc nyelvjárásban a hosszan ejtett „a”-hoz közelít (például az említett számar szóban). Ez a nyelvjárás az, amely megkülönbözteti a „ly” hangot a „j”-től: l(j)ány, fol(j)ó, l(j)uk, gól(j)a. Jellemzőek a záródó típusú diftongusok („ó” >> „au”, „ő” >> „öü”).
Szókincs: Tájszavai között – különösen újabban – szlovák eredetű szavak is jelentkeznek.


Erre hivatkoznak elsősorban:
A magyar nyelvjárások
http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/119.html
Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz

Author:  Brain Storming [ 2007. March 6, Tuesday, 20:59 ]
Post subject: 

http://www.yudit.org/magyar/ABC.html

Quote:
A ly hangot a j hanghoz hasonlóan ejtjük. Régen a ly hangot másképpen ejtették mint a j-t; a ly kiejtése a l+j hangkapcsolat kiejtéséhez hasonlított. Egyes nyelvjárásaink megőrizték az eredeti ly hangot mások l vagy j hangot ejtenek helyette.

Author:  Brain Storming [ 2007. March 6, Tuesday, 20:55 ]
Post subject: 

http://forum.index.hu/Article/showArtic ... a=63863550

"LY" és "J". MINEK???

Holaanstop
2003.02.07 23:45:33 (8)
Quote:
Tévedés. Nem azért tanulja meg az ember, mert érdekli, hanem mert különben megbukik, vagy lebunkózzák.

Tisztában vagyok azzal is, hogy a magyar (mint olyan) egy elvetemülten mazohista nép, mely komoly erőfeszitéseket tesz annak érdekében, hogy az élete még nehezebb legyen. Elszántan szivatjuk magunkat: ok. De a szegény gyerekeink nem tehetnek róla (egyelőre).

A kérdés tehát ugyanaz: miért nem változtatunk?


Erre egy ien válasz jött:

PETYUS
2003.02.07 23:57:11 (9)
Quote:
Tudod mit? Változtassunk! Yavaslom, hogy a kétféle írásmód közül ne az egyiket válasszuk ki, mert akkor yópáran abba kötnek bele, hogy miért nem a másik. Inkább íryuk Ypszilonnal! Vagy így mégsem oyan yó?


Hát, ez megint az a logika, amit az eszperantisták javasolnak: ha két(több)fajta lehetőség van, akkor válassz egy harmadikat! :!: :wink: :wink: :wink:

Author:  szigetva [ 2007. March 6, Tuesday, 20:31 ]
Post subject:  "Le az ly-nal, éjjen a j!" ???

OFF
Hadd tegyem én is ide egyik kedvencemet Szűts Lászlótól: ,,A sarok meg a sark ugyanaz a szó, csak máshogy írjuk, és mást jelentenek.'' Egy ,,Értsünk szót''-ban sütötte egyszer el ezt az örökbecsű bölcsességet.
ON

Page 12 of 12 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/