NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

tébláb
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=23&t=978
Page 1 of 1

Author:  tbandi [ 2009. November 25, Wednesday, 22:17 ]
Post subject:  Re: tébláb

(1) Második fele nagy valószínűséggel a láb- (-> lábol-/lábal-) ige
(2.1) Első felében -b- másodlagos lehet a -v- helyett (például az utótag hatására, stb.), ha a tévelyeg-, (? téved-) származéka (ez ugorkori szó Honti #642 ‘sich ver|irren’) (helyére én *t\=äp- -et rekonstruálnék), aminek szemantikai akadálya nincs; csakhogy
(2.2) mi van akkor, ha az egy középfok -bb? Vö.
ALAPF KÖZÉPF
tova -- tová|bb ‘oda -- odább (odébb)’
té -- *té|bb ‘ide -- idébb’

közismertnek tudható, hogy a tétova < té-tova < ‘ide-oda’ (lásd ott), elvileg megvan a helye egy *tébb-tovább adverbiumnak, és a tétovázik mintából egy *tébbëzik-tábbozik is készíthető, igen, nyoma sincs ilyennek. Lényegtelen, hogy ez kimutatható-e, ilyesmi, a kérdés, hogy az előtag töve `ide’ jelentésű-e eredetileg. Úgy tűnik igen és nincs köze a téved- igéhez, viszont a (2.2) családja tágabb:
Ez a té- van a ténfërëg--ben, ami kötődik a tántorog--hoz --- az összes felhozott ige jelentése ‘ide-oda járkál (dülöngél), nem találja helyét’. Még az is lehet, hogy a -lábol nem azonos a lábol-, stb. igével (lásd (1)).

A TESz-t egyébként teljesen újra kellene szerkeszteni, ahogy az UrEtWb-t is, szócikkek százait kell átírni, kijavítani, és nem annak gyorsan elavuló eredetijéből összetákolni rövidített, kilúgozott diákkiadásokat a tájékozatlanok szórakoztatására (ugyanis a nép humoros olvasmányként olvassa!).

Köszönöm a kérdésfeltevést. Ezt most ünnepélyesen felveszem a Saját Etimológiai Szótáromba. (persze még fogok rajta gondolkozni.)

Author:  raingun [ 2009. January 18, Sunday, 22:37 ]
Post subject:  Re: tébláb

kalman wrote:
Ezzel nem lövöm le a poént, mer nem biztos, h igaza van, de
TESz wrote:
[ige:] tébni-lábni stb. [...] Összetett szó: tapadásos ikerítéssel keletkezett. Előtagja a tébolyog, tébolyodik stb. igék tövével azonos (ennek problámáit l. tébolyog és tévelyeg a.). Az utótag a láb ~ lább 'úszik, ingadozik, lebeg, vízben gázol stb.' ige. [...] Az igei jelentések az elsődlegesek.


Senki többet? Harmadszor! Vagy mindenki elismerően hümmög vagy senki másnak nincs ötlete.
Nekem mindenesetre teszik a tipp :) Köszi!

Author:  kalman [ 2008. December 23, Tuesday, 15:52 ]
Post subject:  Re: tébláb

raingun wrote:
Mindenki ismeri a téblábol kifejezést és azt hogy mit is jelent. Engem azonban az érdekelne hogy miből alakult ki?
Ezzel nem lövöm le a poént, mer nem biztos, h igaza van, de
TESz wrote:
[ige:] tébni-lábni stb. [...] Összetett szó: tapadásos ikerítéssel keletkezett. Előtagja a tébolyog, tébolyodik stb. igék tövével azonos (ennek problámáit l. tébolyog és tévelyeg a.). Az utótag a láb ~ lább 'úszik, ingadozik, lebeg, vízben gázol stb.' ige. [...] Az igei jelentések az elsődlegesek.

Author:  raingun [ 2008. December 23, Tuesday, 14:33 ]
Post subject:  tébláb

Mindenki ismeri a téblábol kifejezést és azt hogy mit is jelent. Engem azonban az érdekelne hogy miből alakult ki?
Van-e olyan szavunk hogy téb és a tébnek volt-e lába? :)
Mivel eddig senki nem tudott rá felelni (még a nagy tudású barátom, a google sem) várom az öttleteket! :)

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/