NYELVÉSZ
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/

KOTUS
http://seas3.elte.hu/nyelveszforum/viewtopic.php?f=17&t=967
Page 1 of 1

Author:  fejes.lászló [ 2008. November 18, Tuesday, 14:06 ]
Post subject:  Re: KOTUS

Dear Colleagues,

in addition to the online petition at http://www.adressit.com/kotus_focis,
there is a petition now circulating on Finnish linguist lists (sorry for
cross-postings), with the request to send the text on paper or by e-mail to
Prime Minister Matti Vanhanen and Sari Sarkomaa, Minister of Education:

sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Opetusministeri Sari Sarkomaa
Opetusministeriö
PL 29
FIN-00023 VALTIONEUVOSTO


matti.vanhanen@eduskunta.fi

Pääministeri Matti Vanhanen
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23
FIN-00023 Valtioneuvosto

The text (in Finnish, pasted to the end of this message) states that the
planned cuts (according to the new "productivity plan", together with the
cuts already included in current policies) will mean the loss of one third
of the resources of Kotus, which would seriously damage important functions
such as
- publishing of high-quality dictionaries
- language planning, counselling and courses in language use
- linguistic research and documentation of the developments in language use
- maintaining linguistic corpora for the use of language users and linguists
- maintaining language archives and supporting their use
- maintaining a library with uniquely valuable collections on Finnish,
Finno-Ugric languages and cultures


In addition to the online petition, please consider expressing your opinion
(using the text below or simply your own words) directly to the
above-mentioned decision-makers. In particular, it might be of special
importance that institutions (such as universities, university departments
or research centres) worldwide express their concern and remind the
policy-makers of the fact that the languages of Finland are not just a
"national" matter.

Hyvä pääministeri Matti Vanhanen / Hyvä opetusministeri Sari SarkomaaOpetusministeriö esittää, että uuden tuottavuusohjelman myötä Kotimaisten
kielten tutkimuskeskuksesta (Kotuksesta) vähennetään vuosien 2012­2015
aikana 22 henkilötyövuotta. Jo käynnissä olevan tuottavuusohjelman
vähennykset mukaan lukien Kotuksen henkilöstöstä vähennetään kolmannes
vajaassa kymmenessä vuodessa. Tämä vaurioittaa Kotuksen toimintaa vakavasti.Kotuksen toimiin kuuluu nyt mm.

­ korkealaatuisten sanakirjojen laatiminen

­ kielenhuolto, kielineuvonta ja -koulutus

­ kielentutkimus ja suomalaisten kieliyhteisöjen kehityksen seuraaminen

­ kieliaineistojen koostaminen ja tarjonta kieliyhteisön jäsenille ja
kielentutkijoille

­ kielellisten arkistojen ylläpito ja niiden käytön tukeminen

­ suomen kielen ja sen sukukielten ja kulttuurin tieteellisen
erikoiskirjaston ylläpito.Kotuksen tarjoamia palveluja tarvitsevat mm. kirjoittamisen ammattilaiset,
kielentutkijat, opettajat, kääntäjät ja monet kielestä kiinnostuneet
kansalaiset. Kotuksen asiantuntemusta tarvitaan mm. viranomais- ja
lakikielen kehittämisessä. On selvää, että suunniteltujen leikkausten
jälkeen nämä tarpeet jäävät suurelta osin täyttämättä.Pyydän teitä toimimaan sen hyväksi, että Kotukseen kohdistuviksi
suunnitellut kohtuuttomat lisäleikkaukset jäävät toteutumatta. Pyydän teitä
toimimaan suomalaisen kulttuurin ja kielten hyväksi.Ystävällisin terveisin,[name]

Author:  fejes.lászló [ 2008. November 18, Tuesday, 11:53 ]
Post subject:  KOTUS

The Finnish Ministry of Education is planning extensive cuts to the
funding of the Research Institute for the Languages of Finland ("Kotus",
www.kotus.fi). This would force Kotus to cut down its personnel by one
third by 2015, which would endanger many important functions and make the
initiation of new projects practically impossible.

Many concerned colleagues and other citizens (by now, more than 1200) have
already signed a group petition for Kotus now available (in Finnish and
Swedish) at
http://www.adressit.com/kotus_focis . If you read Finnish or Swedish and
feel concerned for Kotus and its services (such as the corpus server
kaino.kotus.fi or the new online version of the Finnish grammar "Iso
suomen kielioppi" at http://scripta.kotus.fi/visk/ ), please visit the
link and consider signing.

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/